Olika sätt att behandla spridd bröstcancer

Subtyper och behandlingsalternativ

Välj en subtyp och mutationsstatus för att se hur de möjliga behandlingsalternativen. Du kan fortfarande klicka ut och läsa om alla behandlingar

Hormonreceptor status
HER2-status
Cancerrelaterade mutationer

Antihormonella behandlingar används för bröstcancer som är känslig för hormoner (hormonreceptorpositiv), särskilt östrogen. Det finns ett antal olika hormonbaserade läkemedel som fungerar på olika sätt i kroppen. De kan antingen hämma produktionen av hormonerna progesteron eller östrogen, eller blockera cellernas receptorer för dessa hormoner. Hormonterapi är en metod att hindra cancertumörer att växa genom att beröva dem de hormoner som de behöver. Du får vanligen antihormonell behandling i tablettform, men vissa läkemedel kan du också få som injektioner.

Om du får antihormonell behandling eller inte, och vilken typ, beror på om du har passerat klimakteriet och på hur lång tid som gått sedan din diagnos. Om du haft bröstcancer tidigare, spelar det också roll vilken behandling du fick för din första bröstcancer. Om du tidigare har fått antihormonell behandling, kan du ändå få det igen.

 

Om du får antihormonell behandling eller inte, och vilken typ, beror på om du har passerat klimakteriet och på hur lång tid som gått sedan din diagnos. Om du haft bröstcancer tidigare, spelar det också roll vilken behandling du fick för din första bröstcancer. Om du tidigare har fått antihormonell behandling, kan du ändå få det igen.

I dessa fall har tumörcellerna ovanligt många HER2-mottagare på sin yta, något som stimulerar tumörcellernas förmåga att växa och dela sig.Genom att tillföra kroppen HER2-målstyrda antikroppar blockeras HER2-receptorerna på cellytan, vilket leder till tumörens tillväxt bromsas eller stoppas. Ju tidigare behandlingen kan sättas in, desto bättre blir resultatet. Det är därför viktigt att tidigt avgöra om tumören är HER2-positiv genom ett vävnadsprov.

Läs mer om behandling med målinriktade läkemedel hos Cancerfonden

I cellkärnan finns två proteiner som kallas cyklinberoende kinas 4 (CDK 4) och 6 (CDK 6) som är viktiga för att reglera cellernas tillväxt och delning. CDK4/6-hämmare är läkemedel som fungerar genom att blockera dessa proteiner inne i cellen. När dessa proteiner blockeras kan cancercellernas tillväxt bromsas så att sjukdomen utvecklas långsammare. Den hormonbehandling patienten får i kombination med dessa läkemedel verkar på utsidan av cellen och riktar in sig på att minska produktion av hormoner som bidrar till tillväxtsignalerna.

I cellkärnan finns två proteiner som kallas cyklinberoende kinas 4 (CDK 4) och 6 (CDK 6) som är viktiga för att reglera cellernas tillväxt och delning. CDK4/6-hämmare är läkemedel som fungerar genom att blockera dessa proteiner inne i cellen. När dessa proteiner blockeras kan cancercellernas tillväxt bromsas så att sjukdomen utvecklas långsammare. Den hormonbehandling patienten får i kombination med dessa läkemedel verkar på utsidan av cellen och riktar in sig på att minska produktion av hormoner som bidrar till tillväxtsignalerna.

I cellkärnan finns två proteiner som kallas cyklinberoende kinas 4 (CDK 4) och 6 (CDK 6) som är viktiga för att reglera cellernas tillväxt och delning. CDK4/6-hämmare är läkemedel som fungerar genom att blockera dessa proteiner inne i cellen. När dessa proteiner blockeras kan cancercellernas tillväxt bromsas så att sjukdomen utvecklas långsammare. Den hormonbehandling patienten får i kombination med dessa läkemedel verkar på utsidan av cellen och riktar in sig på att minska produktion av hormoner som bidrar till tillväxtsignalerna.

I cellkärnan finns två proteiner som kallas cyklinberoende kinas 4 (CDK 4) och 6 (CDK 6) som är viktiga för att reglera cellernas tillväxt och delning. CDK4/6-hämmare är läkemedel som fungerar genom att blockera dessa proteiner inne i cellen. När dessa proteiner blockeras kan cancercellernas tillväxt bromsas så att sjukdomen utvecklas långsammare. Den hormonbehandling patienten får i kombination med dessa läkemedel verkar på utsidan av cellen och riktar in sig på att minska produktion av hormoner som bidrar till tillväxtsignalerna.

Rectangle

Forskning om Immunterapi tar jättekliv

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis commodo laoreet blandit. Nullam quis nunc luctus, tempor turpis ornare, semper dolor.” 

Läs mer om immunterapi hos Cancerfonden

För att ytterligare förbättra effekten av endokrin terapi har man utvecklat olika läkemedel mot signalvägarna för fosfatidylinositol-3-kinas (PI3K). Överstimulering av dessa signalvägar antas både bidra till olika tumörers uppkomst och till att cancerbehandlingen får minskad effekt. Nya terapier syftar till att hämma sådan överstimulering. Fortsatt forskning har lett in på ökat intresse för proteinet mTOR. Detta protein påverkas dels av PI3K/Akt signalvägen och dels av cellens tillgång på energi, syre och näringsämnen.

Rectangle

Forskning om Immunterapi tar jättekliv

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis commodo laoreet blandit. Nullam quis nunc luctus, tempor turpis ornare, semper dolor.”

Läs mer om immunterapi hos Cancerfonden

De allra flesta som har bröstcancer opereras. Hur omfattande operationen blir beror på hur stor tumören är, vilken typ av tumör det är, om den har spridit sig och eventuell ärftlighet
Kirurgi används sällan vid spridd bröstcancer. Det är bara lämpligt när man kan reducera tumörbelastningen avsevärt, förbättra kroppsfunktioner eller lindra smärta genom att avlägsna tumörvävnad. Om du genomgår kirurgi får du också läkemedelsbehandling, strålning eller både och.

Läs mer om Cytostatikabehandling hos Cancerfonden

Vid strålbehandling används högenergistrålar som dödar cancerceller. Vid spridd bröstcancer kan strålning kontrollera din cancer. Den kan också lindra skelettsmärtor, om cancerbehandlingen inte hjälper snabbt nog. Det är vanligt att stråla metastaser i skelettet, om de orsakar smärta. Strålningen leder till bildning av fria radikaler i vävnaden och de orsakar också skador i cellernas DNA. Det är just de här DNA-skadorna man vill åstadkomma. Skador i tumörcellernas arvsmassa är grunden för strålbehandlingens effekt.
När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

Vanliga frågor om strålning

 1. Är strålbehandling ett alternativ när man har metastaser?

  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

  Läs mer om strålbehandling hos Cancerfonden

 2. Vilka är fördelarna och riskerna med strålbehandling?

  Vid strålbehandling används högenergistrålar som dödar cancerceller. Vid spridd bröstcancer kan strålning kontrollera din cancer. Den kan också lindra skelettsmärtor, om cancerbehandlingen inte hjälper snabbt nog. Det är vanligt att stråla metastaser i skelettet, om de orsakar smärta. Strålningen leder till bildning av fria radikaler i vävnaden och de orsakar också skador i cellernas DNA. Det är just de här DNA-skadorna man vill åstadkomma. Skador i tumörcellernas arvsmassa är grunden för strålbehandlingens effekt.
  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

 3. Var utförs strålbehandling?

  Vid strålbehandling används högenergistrålar som dödar cancerceller. Vid spridd bröstcancer kan strålning kontrollera din cancer. Den kan också lindra skelettsmärtor, om cancerbehandlingen inte hjälper snabbt nog. Det är vanligt att stråla metastaser i skelettet, om de orsakar smärta. Strålningen leder till bildning av fria radikaler i vävnaden och de orsakar också skador i cellernas DNA. Det är just de här DNA-skadorna man vill åstadkomma. Skador i tumörcellernas arvsmassa är grunden för strålbehandlingens effekt.
   

 4. Hur går en strålbehandling till?

  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

 5. Bränns strålningen?

  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

 6. Får man duscha efter strålbehandlingen?

  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

 7. Vad ska jag tänka på om jag tar andra mediciner eller kosttillskott samtidigt?

  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

De allra flesta som har bröstcancer opereras. Hur omfattande operationen blir beror på hur stor tumören är, vilken typ av tumör det är, om den har spridit sig och eventuell ärftlighet
Kirurgi används sällan vid spridd bröstcancer. Det är bara lämpligt när man kan reducera tumörbelastningen avsevärt, förbättra kroppsfunktioner eller lindra smärta genom att avlägsna tumörvävnad. Om du genomgår kirurgi får du också läkemedelsbehandling, strålning eller både och.

Läs mer om Cytostatikabehandling hos Cancerfonden

Vid strålbehandling används högenergistrålar som dödar cancerceller. Vid spridd bröstcancer kan strålning kontrollera din cancer. Den kan också lindra skelettsmärtor, om cancerbehandlingen inte hjälper snabbt nog. Det är vanligt att stråla metastaser i skelettet, om de orsakar smärta. Strålningen leder till bildning av fria radikaler i vävnaden och de orsakar också skador i cellernas DNA. Det är just de här DNA-skadorna man vill åstadkomma. Skador i tumörcellernas arvsmassa är grunden för strålbehandlingens effekt.
När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

Cytostatika, eller cellgifter och kemoterapi som det också kallas, är cellhämmande läkemedel. De är läkemedel som dödar cancerceller, men tyvärr kan de också skada normala celler vilket kan orsaka biverkningar. En del cytostatika får du i tablettform som du kan ta hemma. Andra får du intravenöst, och då måste du troligen åka till ett sjukhus för att få behandlingen.
Cytostatika är inte alltid rätt för alla typer av spridd bröstcancer. Om du får cytostatika eller inte beror på din hälsa, på vilka mediciner du tagit tidigare och på vilken typ av cancer du har. Biverkningar som kan uppträda är håravfall, illamående, aptitförslust, trötthet och minskat antal blodkroppar. Det finns många olika typer av cytostatika och om du får väldigt många biverkningar av en sort, kan din doktor byta till en annan.

Vanliga frågor om strålning

 1. Är strålbehandling ett alternativ när man har metastaser?

  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

  Läs mer om strålbehandling hos Cancerfonden

 2. Vilka är fördelarna och riskerna med strålbehandling?

  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

 3. Var utförs strålbehandling?

  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

 4. Hur går en strålbehandling till?

  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

 5. Vilka akuta och långsiktiga biverkningar kan man få?

  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas. Be din läkare förklara detaljerna innan strålterapin påbörjas.

Både innan du påbörjar din cancerbehandling, och på dina regelbundna kontroller, finns det frågor du bör ställa din doktor för att få veta vad du kan förvänta dig av din behandling

 • Vilka mediciner kommer jag att ta?
 • Hur ofta kommer jag att få behandlingen?
 • Behöver jag intravenöst dropp?
 • Hur lång tid ska jag sätta av för besöken?
 • När och hur kommer du att kontrollera min sjukdomsutveckling?
 • Kommer jag att behandlas med strålning eller kirurgi?
 • Vilka är de eventuella biverkningarna?
 • Finns det något jag kan äta eller dricka före och efter min cancerbehandling för att undvika illamående, diarré eller andra biverkningar?
 • Vad kan jag göra, om jag känner mig trött och utmattad under behandlingen?
 • Jag oroar mig för att tappa håret, finns det något jag kan göra för att förebygga det?
 • Vilka fördelar kan jag ha av att delta i en klinisk studie?
 • Finns det några kompletterande terapier som du kan rekommendera?
 • Rekommenderar du någon särskild utövare av kompletterande behandlingar?