Kan man fortsätta arbeta med spridd bröstcancer?

Om du kan jobba eller inte beror på vilken typ av arbete du har, och på dina egna personliga förhållanden. Vissa personer kan fortsätta arbeta under sin behandling, medan andra tycker att det är alltför tufft och väljer att låta bli.

  Arbeta med cancer

  Arbetet är ofta en stor del av våra liv och det kan kännas konstigt att tänka sig att inte arbeta. Somliga vill fortsätta arbeta så att livet inte förändras allt för mycket. Andra upptäcker att de prioriterar annorlunda, och vill ägna sin tid åt annat än arbete. Hur du upplever ditt ekonomiska ansvar kommer också att påverka hur du väljer att göra. Om du är osäker kan det vara klokt att vänta med beslutet tills du startat din behandling och se vad som förändras för dig, mentalt och fysiskt.

  Det är viktigt att du tidigt planerar din ekonomi, medan du fortfarande känner dig stark fysiskt, för att på bästa sätt förbereda för din framtid. På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om vilket skydd du har.

  Berätta för din chef

  Det är bra att berätta för din arbetsgivare om din cancer, eftersom den troligen kommer att påverka ditt arbete. Du kanske måste vara sjukskriven ibland, och ha flexibla arbetstider. Däremot måste du inte berätta om alla detaljer. Tala med din personalavdelning, de kan berätta för dig vilka rättigheter du har på arbetsplatsen, vilken information din arbetsgivare behöver och vilket stöd du kan få från dem.

  Om du är orolig för att din arbetsgivare ska diskriminera dig, eller göra din tjänst övertalig om du berättar för dem, kan du ta reda på vilka arbetsrättsliga lagar som skyddar dig. Fackföreningar brukar kunna hjälpa till med stöd och råd.

  Du kan bestämma dig när som helst före eller under behandlingen om du vill fortsätta arbeta eller inte, eller om du vill gå ned i arbetstid.

  När du får diagnosen spridd bröstcancer

  När du får diagnosen spridd bröstcancer
  Må bra med din cancerbehandling

  Må bra med din cancerbehandling

  Livet med spridd bröstcancer

  Livet med spridd bröstcancer