När du får diagnosen spridd bröstcancer

Kanske misstänkte du att din bröstcancer hade spridit sig, kanske kom diagnosen som en chock. Oavsett vilket, är det viktigt att förstå vad spridd bröstcancer innebär och hur det påverkar dig och din kropp. Då kan du lättare prata öppet med din doktor om vilka behandlingsalternativ som passar dig bäst.

Att acceptera din nya verklighet

Det är tufft att få en cancerdiagnos, och alla reagerar olika. En del är inte alls beredda på de känslor som kan komma vid oväntade tidpunkter, och känner kanske inte igen sig själva längre. Många upplever också att de är ensamma med sina känslor.

Det är viktigt att du vågar lyssna på dina känslor och din rädsla, även om det är svårt. Lita på dina instinkter och var ärlig med vilka behov du har. Ingen kan kräva att du ska känna dig positiv hela tiden, inte ens du själv. Ha tålamod, och var din egen bästa vän.

Du är inte ensam

Det är naturligt att behöva emotionellt och psykologiskt stöd för att lära sig leva med spridd bröstcancer. Det finns många sätt att få hjälp, och det finns många personer med speciell utbildning för att hjälpa kvinnor i din situation. De kan hjälpa dig att hantera de jobbiga känslor som du kommer att ha ibland, när du lever med spridd bröstcancer.

Du kan till exempel få träffa kuratorer och specialistläkare med erfarenhet av just spridd bröstcancer. Olika patientstödsgrupper kan hjälpa dig att komma i kontakt med andra kvinnor som upplever samma saker som du. En del mår också bättre av kompletterande behandlingar och terapier.

Oavsett hur du mår, behöver du inte gå igenom det här ensam.

Få professionellt stöd

Precis som din läkare sköter om din kropp och kontrollerar sjukdomen, kan andra experter hjälpa dig att hantera dina känslor. En del känner att de nedvärderar sin familj om de ber om professionell hjälp, men det finns ingen motsättning i att få hjälp från flera håll. Ibland står familj och vänner dig alltför nära för att kunna ge dig den hjälp du behöver.

Det första stegetär att fråga din läkare eller kontaktsköterska om vem som kan erbjuda emotionellt stöd. Det är en viktig del av din totala vård, och ett viktigt komplement till den behandling som ditt medicinska team kan ge dig. Din kontaktsköterska kan ofta hjälpa dig hantera några av de fysiska symtomen från din sjukdom, som smärta, och andra biverkningar av behandlingen.

Hitta rätt stöd inom vården

Vem som finns till hands för att hjälpa dig beror på ditt lokala sjukhus och område. Fråga din doktor efter information om vem som kan hjälpa dig – även om du inte tänker söka hjälp genast. Här hittar du de specialister som är utbildade för att hjälpa kvinnor leva med spridd bröstcancer:

RING EN SJUKSKÖTERSKA

1177 Vårdguidens Cancerrådgivning stöttar och hjälper dig som är orolig eller har frågor kring biverkningar, symtom och behandling.

Telefon: 08-123 138 00

Läs mer på 1177

På cancerfondens informations- och stödlinje kan du prata med legitimerad sjukvårdspersonal, med lång erfarenhet av cancervård.

Telefon: 08-123 138 00

Läs mer på Cancerfondens hemsida

  • Psykiatriskt skolad onkolog
  • Det palliativa vårdteamet
  • Kuratorer
  • Bröstcancersköterskor

Psykoonkologi är ett område inriktad på de känslomässiga aspekterna av cancer. Olika terapeuter, inklusive dubbelspecialiserade läkare inom onkologi och psykiatri, kan hjälpa dig med de psykologiska utmaningarna i att anpassa dig till din sjukdom, och med hur sjukdomen påverkar dina relationer. Här hittar du mer information om psykoonkologi

Det palliativa vårdteamet är ett team av olika läkare, sköterskor och terapeuter som kan förbättra din och din familjs livskvalitet, och erbjuda psykologiskt stöd under din sjukdom. Palliativ vård kan omfatta allt från smärtlindring till kompletterande behandlingar och familjerådgivning.

Kuratorer kan hjälpa dig att tala om din diagnos och utveckla strategier för att hantera hur du mår. Vissa kuratorer erbjuder stöd just till dig som individ, andra är inriktade på parterapi, eller på hela familjen. De kan också guida dig till användbara samhällsresurser, t ex ekonomiskt stöd, hjälp med hushållsgöromål och barnpassning.

Bröstcancersköterskor har gått specialistkurser i psykologiskt stöd och symtomhantering för bröstcancer. De kan svara på frågor om din sjukdom, men också fungera som en viktig länk mellan dig och olika delar av sjukvårdssystemet eller olika stödtjänster. Här finns mer information kring kontaktsköterskor. Läs mer om kontaktsköterskor på Cancerfondens hemsida

Få stöd av andra i samma situation

Patientstödsgrupper kan erbjuda en miljö där du kan träffa andra kvinnor med spridd bröstcancer. De har liknande frågor som du har, och kanske upptäcker du att de förstår dig på ett sätt som familj och vänner helt enkelt inte kan. Du kan hitta en trygg plats att uttrycka dina känslor på, och du behöver inte välja dina ord lika noga som när du pratar med din familj och dina vänner.

Att samtala med andra i samma situation kan göra att du känner dig mindre ensam med din sjukdom, dina biverkningar och din utmattning. Du får möjlighet att lära dig av andras erfarenheter och få styrka av dem, men kan även hjälpa andra genom att dela dina egna erfarenheter med dem.

gruppkram

Hitta rätt patientstödgrupp

Leta gärna efter en speciell patientstödgrupp för kvinnor med spridd bröstcancer. Om alla i gruppen har tidig bröstcancer kan de att ha svårt att relatera till vad du går igenom, eftersom din cancer är mer avancerad än deras.

Fråga andra kvinnor med spridd bröstcancer vid din klinik var de har hittat bra stöd, eller fråga ditt vårdteam om de känner till någon lämplig patientstödsgrupp. Lokala cancerföreningar kan också hjälpa dig att hitta rätt.

Idag finns 33 bröstcancerföreningar som ger stöd till bröstcancerdrabbade och närstående spridda över hela landet. En del lokala föreningar har även grupper för kvinnor som lever med spridd bröstcancer.

Hitta en bröstcancerförening nära dig på Bröstcancerföreningarnas Riksorganisations webbplats!

Fråga din doktor om stöd

  • Vem på det här sjukhuset eller den här mottagningen kan hjälpa mig med ångest eller depression?
  • Känner du till någon onkolog med vidareutbildning i psykiatri eller kurator med erfarenhet av att behandla personer med spridd bröstcancer?
  • Vad finns det för patientstödsgrupper för kvinnor med spridd bröstcancer i det här området?
  • Var kan jag annars prata med andra kvinnor med spridd bröstcancer?
  • Finns det kuratorer som kan hjälpa mig med hur jag ska prata med min familj?
  • Gäller frikort och högkostnadsskydd, eller behöver jag betala för dessa tjänster själv?

När du får diagnosen spridd bröstcancer

1500-far-diagnos
41% av tumörerna krymper

Må bra med din cancerbehandling

Livet med spridd bröstcancer

5500 lever med diagnosen