Må bra under din behandling

Målet med din cancerbehandling är att hindra cancern från att sprida sig ytterligare, lindra dina symptom så mycket som möjligt, och ge dig bästa möjliga livskvalitet.

Behandling av spridd bröstcancer är av avgörande betydelse för att du ska kunna behålla din livskvalitet när du lever med din sjukdom. Din doktor kommer att förklara de olika behandlingsalternativen som finns. Han eller hon förklarar också de möjliga fördelarna och riskerna med varje alternativ, och rekommenderar en behandlingsplan. Sedan bestämmer ni tillsammans hur din behandlingsplan ska se ut. För att kunna fatta bra beslut om din behandling, måste du veta tillräckligt mycket om de alternativ som finns.

När du får diagnosen spridd bröstcancer

När du får diagnosen spridd bröstcancer

Livet med spridd bröstcancer

Livet med spridd bröstcancer