Olika sätt att behandla spridd bröstcancer

Det finns många olika alternativ, och det är oerhört viktigt att aldrig avbryta en behandling utan att först tala med din läkare.

  Du får den behandling som passar just dig bäst

  Spridd bröstcancer är en kronisk sjukdom som du får leva med resten av livet. Varje kvinna är unik, och därför kommer din behandling också att vara det. Många olika faktorer påverkar vilken behandling som är bäst för just dig, till exempel tumörens biologi, var i kroppen metastaserna finns och andra behandlingar som du får just nu för andra sjukdomar. Därför kan du få en annan typ av behandling, än andra med exakt samma diagnos.

  En del får en kombination av flera olika behandlingar, andra får bara en åt gången. Din cancer kan utveckla motståndskraft mot en viss behandling, så att du behöver byta till en annan som fungerar bättre. Du kan också behöva byta behandling på grund av biverkningar. Din läkare justerar behandlingen hela tiden, så berätta gärna om nya symptom eller biverkningar.

  Olika typer av cancer kräver olika behandling

  Olika typer av cancer kräver olika behandling

  Mycket har hänt inom läkemedelsforskningen på senare år. Därför finns det nu många fler alternativ för att behandla bröstcancer än tidigare. Vilken typ av cancer du har är avgörande för vilken typ av behandling som passar.

  Hormonkänslig, HER2-negativ

  Kan behandlas med läkemedel som antingen hämmar produktionen av hormonerna östrogen och progesteron eller blockera receptorerna i cellerna för dessa hormon (antihormonell behandling). Antihormonell behandling kan ibland ges i kombination med andra målstyrda läkemedel. Under någon del av behandlingsförloppet kan även behandling med cytostatika (cellhämmande läkemedel) vara aktuell.

  HER2-positiv, som inte är hormonkänslig

  Kan behandlas med målstyrda läkemedel mot HER2 och med cytostatika.

  Hormonkänslig, HER2-positiv

  Kan behandlas både med målstyrda läkemedel mot HER2 och med antihormonell behandling.

  Trippelnegativ

  Kan behandlas med cytostatika.

  Ta reda på mer om de olika typerna av bröstcancer

  Vilka behandlingsalternativ finns?

  Vilka behandlingsalternativ finns?

  Spridd bröstcancer behandlas framför allt med läkemedel och strålning. I undantagsfall använder man kirurgi, när det är nödvändigt för att kontrollera sjukdomen eller symptomen.

  De tre huvudtyper av läkemedel som du kan bli erbjuden är

  • cytostatika
  • antihormonell behandling och
  • målstyrd behandling.

  Cytostatika är det vanligaste av dem, men beroende på vilken typ av cancer du har kan andra läkemedel också bli aktuella. Du kan dessutom få läkemedel som mildrar symtomen av cancern eller metastaserna i din kropp, till exempel för att stärka skelettet om du har metastaser i skelettet.

  Övriga typer av behandling är

  • strålbehandling och
  • kirurgi

  Cytostatika

  Cytostatika, eller cellgifter och kemoterapi som det också kallas, är cellhämmande läkemedel. De är läkemedel som dödar cancerceller, men tyvärr kan de också skada normala celler vilket kan orsaka biverkningar. En del cytostatika får du i tablettform som du kan ta hemma. Andra får du intravenöst, och då måste du troligen åka till ett sjukhus för att få behandlingen.

  Cytostatika är inte alltid rätt för alla typer av spridd bröstcancer. Om du får cytostatika eller inte beror på din hälsa, på vilka mediciner du tagit tidigare och på vilken typ av cancer du har. Det finns många olika typer av cytostatika. Om du får väldigt många biverkningar av en sort, kan din doktor byta till en annan.

  Strålning

  Vid strålbehandling används högenergistrålar som dödar cancerceller. Vid spridd bröstcancer kan strålning kontrollera din cancer. Den kan också lindra skelettsmärtor, om cancerbehandlingen inte hjälper snabbt nog. Det är vanligt att stråla metastaser i skelettet, om de orsakar smärta.

  När du har spridd bröstcancer får du vanligen strålning som en singeldos eller en kort serie under några dagar. Om du är tillräckligt frisk när du får strålning, behöver du oftast inte stanna på sjukhuset över natten. Men om du samtidigt får cytostatika måste du kanske läggas in. Du kan få olika biverkningar av strålbehandling, beroende på vilken del av kroppen som behandlas.

  Antihormonell behandling

  Antihormonella behandlingar används för bröstcancer som är känslig för hormoner (hormonreceptorpositiv), särskilt östrogen. Det finns ett antal olika hormonbaserade läkemedel som fungerar på olika sätt i kroppen. De kan antingen hämma produktionen av hormonerna progesteron eller östrogen, eller blockera cellernas receptorer för dessa hormoner. Du får vanligen antihormonell behandling i tablettform, men vissa läkemedel kan du också få som injektioner. Ibland kan du få dem i kombination med cytostatika.

  Om du får antihormonell behandling eller inte, och vilken typ, beror på om du har passerat klimakteriet och på hur lång tid som gått sedan din diagnos. Om du haft bröstcancer tidigare, spelar det också roll vilken behandling du fick för din första bröstcancer. Om du tidigare har fått antihormonell behandling, kan du ändå få det igen.

  Målstyrd behandling

  Målstyrda behandlingar består av läkemedel som blockerar de speciella sätt som olika typer av bröstcancerceller delar sig och växer på. Målet är att kontrollera cancerns förlopp, precis som när du får cytostatika och antihormonell behandling.

  Målstyrd behandling fungerar bara på vissa typer av bröstcancer. Flera behandlingar riktar sig mot HER2-receptorer. Dessa läkemedel fungerar för personer med höga nivåer av HER2 i sina cancerceller, men inte för cancerformer utan detta protein. För att veta om någon målstyrd behandling är rätt för dig, måste din doktor ta reda på exakt vilken typ av cancer du har.

  Benstabiliserande medel

  Benstabiliserande medel (bifosfonater eller denosumab) används för att behandla metastaser i skelettet. Läkemedlet stärker dina ben och kan reducera benförlust. Därför kan de mildra skelettsmärta och minska den långsiktiga risken för benbrott. Du får dem som tabletter, eller som injektioner var tredje till var fjärde vecka.

  Kirurgi

  Kirurgi används sällan vid spridd bröstcancer. Det är bara lämpligt när man kan reducera tumörbelastningen avsevärt, förbättra kroppsfunktioner eller lindra smärta genom att avlägsna tumörvävnad. Om du genomgår kirurgi får du också läkemedelsbehandling, strålning eller både och.

  Hur ofta och hur länge får man behandling?

  Behandlingen mot spridd bröstcancer är livslång, i motsats till tidig bröstcancer där du får behandling under en viss tidsperiod. Kontinuerlig behandling behövs för att kontrollera din cancer, och hindra den från att bli värre. Du kan också behöva kontinuerlig behandling för symtom från metastaser.

  Du kommer troligen att behöva få vissa av dina behandlingar intravenöst på sjukhus. De kan ges varje vecka, var tredje vecka eller mer sällan. Strålning får man vanligtvis varje dag under en tid. Du kanske får läkemedel varannan vecka och strålning varannan.

  Det finns inte bara en behandling mot spridd bröstcancer som alltid är det bästa, eftersom varje person är unik. Du kan alltså få ett eller flera läkemedel. Efter en tid kan du få byta till andra läkemedel. Du kan även få samma behandling många gånger, omväxlande med andra behandlingar. Du kan sluta med en behandling en tid om din cancer är under kontroll, men senare kan du behöva återuppta den.

  En del vill avbryta sin behandling när de mår bättre, eller om behandlingen tvärtom får dem att må dåligt. Det är fullt förståeligt, men det är viktigt att så långt som det är möjligt fortsätta den ordinerade behandlingen. Prata med din doktor om du ändå funderar på att avbryta din behandling.

  Regelbundna kontroller

  Din doktor kommer att be dig komma på regelbundna läkarbesök, för att kontrollera hur din behandling fungerar och höra hur du mår. Det innebär fler tester, och ibland kan det vara nödvändigt att stanna på sjukhus över natten. Beroende på testresultaten kanske du behöver ändra något i din behandlingsplan. Doktorn kommer att kontrollera:

  Storleken på din tumör och dina metastaser

  Din doktor kan göra undersökningar med hjälp av datortomografi (CT) eller magnetkamera (MR) för att se om din tumör eller dina metastaser växer, krymper eller behåller samma storlek.

  Nivån av tumörmarkörer

  Tumörmarkörer är proteiner eller andra substanser som ofta, men inte alltid, finns i blodet när tumörer är aktiva i kroppen. Förhöjda värden av tumörmarkörer är ofta ett tecken på aktiv sjukdom. Hur nivåerna av tumörmarkörer utvecklas över tiden kan användas för att hålla koll på effekten av behandlingen.

  Utvecklingen av nya metastaser

  Din doktor kommer att vilja försäkra sig om att inga cancerceller sprids till andra delar av din kropp. Till det kan man använda datortomografi (CT) eller magnetkamera (MR). Ju mer en cancer sprids i kroppen, desto allvarligare är det, och det kan vara nödvändigt att ändra behandlingen.

  Fråga doktorn om din behandling

  Både innan du påbörjar din cancerbehandling, och på dina regelbundna kontroller, finns det frågor du bör ställa din doktor för att få veta vad du kan förvänta dig av din behandling.

  • Vilka mediciner kommer jag att ta?
  • Hur ofta kommer jag att få behandlingen?
  • Behöver jag intravenöst dropp?
  • Hur lång tid ska jag sätta av för besöken?
  • När och hur kommer du att kontrollera min sjukdomsutveckling?
  • Kommer jag att behandlas med strålning eller kirurgi?
  • Vilka är de eventuella biverkningarna?
  • Finns det något jag kan äta eller dricka före och efter min cancerbehandling för att undvika illamående, diarré eller andra biverkningar?
  • Vad kan jag göra, om jag känner mig trött och utmattad under behandlingen?
  • Jag oroar mig för att tappa håret, finns det något jag kan göra för att förebygga det?
  • Vilka fördelar kan jag ha av att delta i en klinisk studie?
  • Finns det några kompletterande terapier som du kan rekommendera?
  • Rekommenderar du någon särskild utövare av kompletterande behandlingar?

  När du får diagnosen spridd bröstcancer

  När du får diagnosen spridd bröstcancer
   Må bra med din cancerbehandling

  Må bra med din cancerbehandling

  Livet med spridd bröstcancer

  Livet med spridd bröstcancer