Vad du behöver veta om spridd bröstcancer

Forskarna vet inte varför bröstcancer kommer tillbaka för vissa men inte för andra. Att din cancer kom tillbaka betyder inte att du har gjort något fel eller att du fick fel behandling förra gången. Alla som har haft bröstcancer kan få återfall, när som helst.

Vad innebär diagnosen för dig som patient?

Spridd bröstcancer är annorlunda än tidigare stadier av bröstcancer. Cancern har spridit sig och bildat tumörer i andra delar av din kropp. De nya tumörerna kallas metastaser. Bröstcancer delas ofta in i olika stadierfrån 0 till 4, beroende på hur stor tumören är och om den har spridit sig till de omgivande lymfkörtlarna och andra delar av kroppen.

Om du har fått behandling för tidigare stadier av bröstcancer, så fick du troligen behandling under en begränsad tid. Spridd bröstcancer, eller metastaserad bröstcancer som det också kallas, är en kronisk sjukdom. Det innebär att sjukdomen kräver livslång behandling. Behandlingen bromsar förloppet, och kanske till och med stoppar utvecklingen en tid, men spridd bröstcancer är en sjukdom du kommer att leva med resten av livet.

Det är viktigt att komma ihåg att det här inte är ditt fel. Läkarna vet inte varför vissa får återfall, men andra inte.

Olika typer av spridd bröstcancer

När du fått diagnosen spridd bröstcancer måste din doktor ta reda på vilken typ av cancer det är. Det hjälper din doktor att veta vilka behandlingar som kan vara bäst för dig. Bröstcancer kan uttryckamarkörerna HER2 och hormonreceptorer (HR) på ytan av bröstcancercellerna. Dessa markörer kan fungera som en guide till den mest effektiva behandlingen. Om din bröstcancer återkommer, bör dina cancerceller testas igen för HER2- och hormonreceptorstatus. De kan ofta förändras från den ursprungliga cancern vid ett återfall.

Fyra typer av bröstcancer

Det finns fyra huvudtyper av spridd bröstcancer:

Hormonkänslig, HER2-negativ

Hormonkänslig betyder att cancercellerna uttrycker hormonreceptorer för hormonerna östrogen eller progesteron. Däremot uttrycker denna cancertyp inte markören HER2.Det här är den vanligaste formen av bröstcancer, drygt två tredjedelar av patienterna har den här typen av bröstcancer.

HER2-positiv, som inte är hormonkänslig

När bröstcancerceller producerar för mycket HER2-protein växer de snabbare än normala celler, men även snabbare är andra cancerceller. Detta kallas HER2-positiv bröstcancer. Mellan 15-20% av alla bröstcancerfall är HER2-positiva.

Hormonkänslig, HER2-positiv

Den här cancerformen har positiva markörer både för HER2- och för hormonreceptorer för östrogen eller progesteron.

Trippelnegativ

Denna typ av cancer är varken hormonkänslig eller har några receptorer för HER2. Mellan 10-20% av bröstcancerfallen är trippelnegativa.

Ta reda på vilken behandling som är lämplig för de olika cancertyperna.

Olika stadier av bröstcancer

Tidig bröstcancer är i stadierna 0, 1 eller 2. Det är cancer som fortfarande bara finns i bröstet, eller som bara spridits till lymfkörtlarna närmast bröstet. Behandling av tidig bröstcancer får man vanligen bara under en begränsad tid.

Avancerad bröstcancer (stadium 3) förekommer bara i samma bröst som den primära tumören och har inte spridits till andra organ. Den går oftast inte att operera bort utan förbehandling med läkemedel.

Spridd bröstcancer är bröstcancer i stadium 4. Det innebär att den har spridit sig (metastaserat) från bröstet till andra organ i kroppen. Det här är det längst gångna stadiet.

Vissa läkare använder också ett annat klassificeringssystem som kallas TNM-klassificering (T för tumör, N för lymfkörtlar (”nodes”), M för metastaser) för att bedöma i vilket stadium bröstcancern är. Men TNM-systemet är mindre vanligt är systemet med stadierna 0-4.

Var finns metastaserna?

En viktig del av din diagnos är att ta reda på var du kan ha metastaser. Det gör det möjligt för din doktor att ge sig rätt behandling. Till exempel kan en viss behandling hjälpa till att stärka ditt skelett, om cancern har spridits dit.

De vanligaste organen som drabbas av bröstcancermetastaser är skelettet, levern, lungorna och hjärnan. Men det finns inget fast mönster för hur bröstcancerceller sprids, varje fall är unikt.

Olika typer av metastaser kan leda till olika symtom som du kan läsa om nedan. Därför är det viktigt att genast berätta för din doktor, om du upplever några ovanliga symtom!

Hjärnan

Symtomen varierar mycket beroende på vilken del av hjärnan som drabbas. Symtom kan vara huvudvärk, illamående, utmattning, svaghet, förvirring, minnesförlust, talsvårigheter och kramper.

Lungorna

Ibland sprids bröstcancer till den ena eller båda lungorna genom blodet eller lymfsystemet. Symtom kan vara andfåddhet, hosta, smärta och aptitlöshet.

Levern

Om din bröstcancer har spridits till levern kan du uppleva smärta, illamående, aptitlöshet, hicka, gulsot, utmattning och kliande hud.

Skelettet

Skelettmetastaser är den vanligaste orsaken till cancerrelaterad smärta, och drabbar cirka två tredjedelar av alla kvinnor med spridd bröstcancer. Du kan uppleva smärta, frakturer på grund av att skelettet blir svagare, ryggradskompression, anemi och utmattning.

När du får diagnosen spridd bröstcancer

När du får diagnosen spridd bröstcancer
Må bra med din cancerbehandling

Må bra med din cancerbehandling

Livet med spridd bröstcancer

Livet med spridd bröstcancer