När du får diagnosen spridd bröstcancer

Kanske misstänkte du att din bröstcancer hade spridit sig, kanske kom diagnosen som en chock. Oavsett vilket, är det viktigt att förstå vad spridd bröstcancer innebär och hur det påverkar dig och din kropp. Då kan du lättare prata öppet med din doktor om vilka behandlingsalternativ som passar dig bäst.

Prata om din cancerdiagnos

Ta tid på dig med att prata om din diagnos, du behöver inte genast berätta för alla. Både barn och vuxna svarar bäst på ärlighet, men var beredd på många olika sorters reaktioner, eller till och med på ingen reaktion alls.

Innan du pratar med någon kan du tänka igenom dina egna känslor, dina skäl för att berätta, och vad du förväntar du av dina anhöriga. Var medveten om att olika personer kommer att reagera olika på det du berättar, oavsett om din cancer kommit tillbaka eller om det här är din första cancerdiagnos.

Om det är svårt att prata med dina nära och kära, finns det personer inom vården som kan hjälpa dig.

  Kvinna pussar barns hand

  Så här kan du prata med dina barn

  Små barns reaktioner beror på hur vuxna reagerar. Vad du berättar för dem och hur du säger det beror på hur gamla de är och hur mycket de kan förstå. Även mycket små barn känner när något är allvarligt fel och kan bli rädda och förvirrade. Det bästa är att vara ärlig mot dem så tidigt som möjligt.

  Var inte rädd för att använda ordet ”cancer”, om det är första gången du berättar att du är sjuk. Det är viktigt för dem att skilja mellan din allvarliga sjukdom och en vanlig snuva. Det hjälper dem att förstå att din sjukdom inte går över på några dagar, utan kommer att pågå länge. Även om dina barn är vuxna kan de till en början ha svårt att ta in vad du berättat. De kan behöva tid för att smälta vad du sagt och vad det kan betyda för dem.

  Det finns personer som kan hjälpa barn att hantera svåra känslor och förändringarna som sker i din familj. Du kan be din doktor eller barnens skola om hjälp så att dina barn får allt stöd de behöver.


  Var beredd på svåra frågor

  Barn i alla åldrar kan oroa sig för att du kommer att dö och de kan fråga om din behandling, eller varför cancern kommit tillbaka. Om dina barn är mycket små kan du öva på den typ av språk som du vill använda, för att hålla det enkelt och undvika komplicerade förklaringar. Cancerstödgrupper och olika online-resurser kan hjälpa dig att förbereda samtalet, och ge dig exempel på ord du kan använda. Testa fram något som fungerar för dig.

  Kom ihåg att barn kanske inte alltid frågar om allt de vill veta. Ibland kan de försöka skydda dig genom att dölja sina känslor och sin undran. Det kan vara bra att fråga dina barn aktivt om de undrar något, och förklara för dem att du alltid finns där för att svara på alla frågor de kan ha.

  Du kan också hänvisa äldre barn och ungdomar till bra webbsidor, där de kan lära sig mer om spridd bröstcancer. De kommer antagligen att söka efter kunskap själva, så tänk på risken att de hittar opålitlig och oriktig information. På www.naracancer.se kan den som är ung och står nära någon som har cancer möta andra unga i liknande situation och kan få svar på frågor av sjukvårdspersonal.

  prata med dina föräldrar

  Så här kan du prata med dina föräldrar

  Oavsett hur gammal du är, så är du fortfarande dina föräldrars barn. Det kan vara svårt att berätta för dina föräldrar att du har spridd bröstcancer, om du tror att de har svårt att ta beskedet. Ingen vill orsaka sina föräldrar smärta och lidande, särskilt inte om de är gamla.

  Dina föräldrar kan reagera mycket känslosamt på din cancer, eftersom de känner sig hjälplösa. De kanske försöker göra mer än du vill att de ska göra, och lägger sig i din vård. Det kan i sin tur leda till konflikter och stress.

  Om det händer kan du försiktigt påminna dem om att det är du som fattar alla beslut om din egen hälsa. Säg att du kommer att hålla dem informerade och uppdaterade. Ibland hjälper det att sätta gränser och tala om för dem specifikt hur de kan hjälpa till.

  Att ta hjälp av syskon eller nära vänner kan också vara bra, när du ska berätta nyheten för dina föräldrar.

  Så här kan du prata med dina vänner

  Hur du pratar med människor i din omgivning är helt och hållet upp till dig. Det är okej om du vill vänta tills du själv kommit till rätta med din diagnos innan du berättar för en vidare krets av vänner och släktingar. Du kan också be en nära vän berätta för andra vänner, om du tycker att det är jobbigt att berätta för alla.

  Att fundera över hur du vill berätta för dina vänner, kan hjälpa dig att uttrycka dina känslor mer tydligt. Försök att vara ärlig med hur du mår och vad du behöver. Det kan lugna dina vänner och hjälpa dem att bättre förstå hur de kan hjälpa dig.

  Du kan uppleva att förhållandet till dina vänner förändras efter din diagnos. Vissa relationer blir ännu starkare, medan andra inte blir det. Alla kan inte hantera cancer och somliga vänner kanske inte kan hantera sin egen rädsla och smärta. Utan att mena det kan en vän säga något eller behandla dig på ett sätt som är okänsligt.

  Minimera antalet negativa relationer, så undviker du onödig stress. Försök istället att fokusera på det positiva stöd som du får från dem som bryr sig om dig.

  Du kan hjälpa dina anhöriga

  En del av dina anhöriga behöver mycket tid för att kunna acceptera din sjukdom. Andra försöker vara mer stoiska och vara starka för dig. Några av dina vänner kanske kämpar med vad som är rätt att säga och hur de bäst kan trösta dig. Det kan vara svårt att veta hur man ska handskas med sin familjs och sina vänners reaktioner. Då kan du till exempel:

  • Berätta hur du mår och vad de kan göra för dig. Ofta vet folk bara inte vad de ska säga eller hur de ska bete sig. Även om det kan verka orättvist måste du ibland själv ta upp frågan.
  • Be om hjälp när du behöver det. Du kanske vill ha någon som sällskap vid dina läkarbesök och behandlingstillfällen, eller så behöver du bara en kram och att någon lyssnar på dig.
  • Din familj och dina vänner kan själva behöva information och stöd, så påminn dem om att våden och anhöriggrupper kan hjälpa dem också.

  När du får diagnosen spridd bröstcancer

  När du får diagnosen spridd bröstcancer
  Må bra med din cancerbehandling

  Må bra med din cancerbehandling

  Livet med spridd bröstcancer

  Livet med spridd bröstcancer