Är du anhörig?

När någon i familjen eller annan närstående får ett besked om att bröstcancern spridit sig i kroppen kan det kännas som om hela tillvaron faller samman. Dels ska man hantera en vardag där man får ta ett större ansvar på alla möjliga plan. Samtidigt vill man göra sitt yttersta för att stödja och hjälpa den som är sjuk. Då är det lätt hänt att ens egna känslor och reaktioner kommer i andra hand. Man vill ställa upp och finnas till hands men vet inte riktigt hur.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar för att ge stöd och råd när det känns tungt.

Frågor om hjälp för anhöriga

 1. Min partner har cancer som redan är mycket avancerad, men vill inte prata om det. Jag tycker att det är jobbigt. Vad kan jag göra?

  Förmodligen vill din partner inte tynga ner dig med att prata om sjukdomen. Du kan börja med att ta upp ämnet och berätta att du är beredd att ta del av din partners tankar. Om det fortfarande inte går att prata om det bör du respektera din partners önskan och hitta andra som du själv kan prata med, om det hjälper.

  På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns information riktad till dig som är närstående till någon som får cancer.

  Besök även Cancerkompisar.se, de kan hjälpa dig att hitta en cancerkompis – någon som upplever eller har upplevt samma sak som du gör nu.

 2. Min partner har förändrats totalt sen hon fick sin diagnos och det sliter rejält på vår relation. Vad kan jag göra?

  Din partner har just gått igenom en enorm förändring i sitt liv. Det är helt normalt att er relation kan bli förändrad. Det kan vara övergående. Det bästa är att du talar öppet om detta. Ni kan fråga läkaren efter en remiss till sjukhusets psykosociala avdelning eller kontakta vårdcentralen för att få hjälp och samtalsstöd och möjlighet till ev sjukskrivning för anhörig.

  Du kan också söka hjälp hos en specialist inom psykosocial onkologi eller en samtalsterapeut. De har stor erfarenhet av att behandla andra cancerpatienter och par.

  På webbplatsen 1177 Vårdguiden hittar du mer information om stöd i olika former för närstående till någon som har cancer.

 3. Hjälp för barn - hantering av den nya situationen.

  Du kan hitta värdefulla råd om hur du själv kan prata med barn i olika åldrar om cancer på Cancerfondens webbplats.

  Läs även denna information om psykologiskt stöd för närstående på webbplatsen 1177 Vårdguiden.

Frågor om samliv

 1. Sen min partner fick sin diagnos undviker hon närhet och vill inte längre ha sex. Är det normalt?

  "Symtomen på sjukdomen, biverkningar av behandlingen och den känslomässiga börda som sjukdomen innebär kan göra att din partner tappar lusten att ha sex. Kanske känns det skönt att höra att många i samma situation känner precis likadant. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att sexualitet är mer än bara rytmiska rörelser och inbegriper alla former av känslor, beröring och handlingar som förekommer mellan två människor som älskar och uppskattar varandra. Det behöver inte alltid bara handla om ”en sak”. Det är viktigt att du pratar om det här med din partner.
  Om du känner att du behöver stöd utifrån kan du be din läkare om tips på en lämplig parterapeut.

  Bröstcancerförbundet har gett ut en skrift om sexualiteten vid cancersjukdom (pdf).

  Du kan också läsa Cancerfondens information om sex och cancer.

  Läs även om cancer och sexualitet på webbplatsen 1177 Vårdguiden.

 2. Jag vet inte om min partner vill känna närhet, men jag vill inte heller dra mig undan för mycket. Vad är bäst att göra?

  Du kan bara få reda på vad din partner vill genom att du pratar med henne eller honom. Ett bra sätt att inleda ett samtal om sex och närhet kan vara att säga saker som ”jag vill vara nära dig, jag vill att vi ska ha det fint, jag vill hålla om dig, jag vill göra saker som känns bra för dig”.

 3. Jag upplever att min partner drar sig undan från mig för mycket och inte pratar med mig om sina tankar längre. Vad kan jag göra?

  Det kan vara så att din partner inte vill besvära dig. Visa henne eller honom att du är tillgänglig och villig att stötta. Du kan få råd och stöd från andra i samma situation på internetforum som Cancerkompisar.se.

  Om du känner att problemet handlar mer om att kunna prata med din partner kan samtalsterapi vara till hjälp. Du hittar ytterligare information om vilket stöd du eller anhörig kan få på webbplatsen 1177 Vårdguiden under Cancerrådgivningen.

barn och vuxen vid köksbordet

Frågor om relationer

 1. Stämningen är väldigt spänd hemma och vi bråkar om alltjust nu. Vad kan jag göra?

  Det är helt normalt att det blir en påfrestning på hela familjen i vardagen. Det är en svår situation för alla familjemedlemmar. Det kan vara bra att veta att det går att få hjälp med allt det praktiska i vardagen, som hushållsarbete och barnomsorg bland annat.
  Om du känner att problemet handlar mer om att kunna prata med din partner kan samtalsterapi vara till hjälp. 

  Läs även informationen "Efter cancerbeskedet" på Cancerfondens hemsida.

 2. Min partner är helt fokuserad på sin sjukdom dynet runt och har tappat allt annat. Vad kan jag göra?

  Det är tydligt att din partner blir hjälpt av att engagera sig intensivt i sin bröstcancer. Men det skulle säkert också uppskattas att göra något trevligt tillsammans med dig för att få annat att tänka på. Prata med din partner om det och kom med några konkreta förslag.
  Om det inte hjälper kan du ta kontakt med en terapeut som har erfarenhet av sådana situationer och har hjälpt många andra par genom den processen. Om ert sjukhus har en egen psykosocial avdelning kan läkaren remitteras både dig och din partner dit.

 3. Det känns som att allt rasar samman hemma och jag behöver verkligen hjälp. Vem kan hjälpa oss och vad finns det för stöd att få?

  Vilket stöd du ni kan få beror helt på situationen. Ni kan vända er till kontaktsjuksköterskan som kan ge stödsamtal och gå igenom er situation och på så sätt hjälpa er att komma vidare till andra specialister. Sjukhusets kurator kan hjälpa till och ge råd om den ekonomiska situationen och tex söka ekonomisk hjälp från olika fonder.

  Gäller det ekonomi kan ni kontakta Socialstyrelsen och se om ni kan få Ekonomiskt bistånd (som tidigare kallades socialbidrag).

  Som engagerad anhörig är det viktigt att du ger dig själv lite ledigt ibland, så att du inte blir en ”medpatient”. Här hittar du information på webbplatsen 1177 Vårdguiden. Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående.

 4. Min partner har blivit så sjuk att jag inte längre kan hantera det hemma. Var kan vi få hjälp?

  I första hand kan läkaren skriva en remiss till ASIH - hjälp med Avancerad sjukvård i hemmet. Om du inte klarar att vårda den sjuke i hemmet så finns också möjlighet för din partner att bli inlagd på ett hospice.
  Om du vill få kontakt med ett hospice nära dig kan du söka institutioner på webbplatsen 1177 Vårdguiden.