Du får den behandling som passar just dig bäst

Spridd bröstcancer är en kronisk sjukdom som du får leva med resten av livet. Varje kvinna är unik, och därför kommer din behandling också att vara det.

Olika typer av cancer kräver olika behandling

En del får en kombination av flera olika behandlingar, andra får bara en åt gången. Din cancer kan utveckla motståndskraft mot en viss behandling, så att du behöver byta till en annan som fungerar bättre. Du kan också behöva byta behandling på grund av biverkningar. Din läkare justerar behandlingen hela tiden, så berätta gärna om nya symtom eller biverkningar.

Målet med din cancerbehandling är att hindra cancern från att sprida sig ytterligare, lindra dina symptom så mycket som möjligt, och ge dig bästa möjliga livskvalitet.

Behandling av spridd bröstcancer är av avgörande betydelse för att du ska kunna behålla din livskvalitet när du lever med din sjukdom. Din doktor kommer att förklara de olika behandlingsalternativen som finns. Han eller hon förklarar också de möjliga fördelarna och riskerna med varje alternativ, och rekommenderar en behandlingsplan. Sedan bestämmer ni tillsammans hur din behandlingsplan ska se ut. För att kunna fatta bra beslut om din behandling, måste du veta tillräckligt mycket om de alternativ som finns.

Mycket har hänt inom läkemedelsforskningen på senare år. Därför finns det nu många fler alternativ för att behandla bröstcancer än tidigare. Vilken typ av cancer du har är avgörande för vilken typ av behandling som passar.

Forskningen om spridd bröstcancer

olika slags höstlöv

Hormonreceptorpositiv bröstcancer

För spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer med metastaser (dottertumörer) finns det flera olika behandlingsalternativ. 

Grunden vid hormonreceptorpositiv bröstcancer är vanligen en hormonell behandling, även kallad endokrin behandling och den ges som tablett eller sprutor. Idag kombinerar man den ofta med en så kallad CDK4/6- hämmare, vilket förstärker effekten av den hormonella behandlingen och denna kombination kan oftast ges under lång tid. Dessa läkemedel ges som tabletter och tas alltså i kombination med endokrin behandling

Cytostatikabehandling kan bli aktuell vid behandling av spridd hormonreceptorpositiv sjukdom. Man kan kombinera olika sorters cytostatiska för att maximera effekten.  

HER2-positiv bröstcancer

Vid spridd HER2-positiv bröstcancer är grundbehandlingen antikroppar (målstyrda läkemedel), som kombineras vanligen med cytostatika. Ofta kan man efter en period sluta med cytostatikan och endast ge antikroppar. En sådan behandling kan ibland ges under mycket lång tid. Om den första behandlingen inte fungerar finns alternativa behandlingar som baseras på antikroppar eller sådana som verkar på andra sätt. 

Målstyrda behandlingar mot HER2 kan också kombineras med endokrin behandling om en HER2-positiv bröstcancer samtidigt är hormonreceptorpositiv.

Trippelnegativ bröstcancer (TNBC)

Cancercellerna i trippelnegativ bröstcancer delar sig snabbare jämfört med hormonkänsliga cancertyper. En snabb celldelning gör att cellerna är mer känsliga, vilket innebär att cytostatika ofta har större effekt på trippelnegativ bröstcancer jämfört med andra bröstcancertyper. Det kan även bli aktuellt med strålbehandling och ofta utgörs behandlingen av en kombination av dessa. 

Om behandlingarna inte gett tillräcklig effekt och tumören spridit sig kan behandling med immunterapi bli aktuell. Immunterapi innebär att läkemedel förstärker det egna immunförsvarets förmåga att identifiera, hitta och bekämpa cancercellerna. 

Läs om trippelnegativ bröstcancer hos bröstcancerförbundet 

 

BRCA muterad bröstcancer 

Ungefär en av tusen svenska kvinnor bär på en ärftlig genetisk mutation som ökar risken att utveckla bröstcancer. Det finns flera gener med mutationer som kan orsaka ärftlig bröstcancer där BRCA1 och BRCA2 är de vanligaste.  

Om det finns en ärftlig sjukdomsorsakande mutation är det viktigt att få veta det i ett tidigt skede eftersom det kan påverka besluten i behandlingsprocessen. Behandlingsmöjligheterna vid ärftlig bröstcancer har förbättrats de senaste åren och vissa former av bröstcancer kopplad till ärftlighet kan behandlas med målinriktade behandlingar, så kallade PARP-hämmare. 

Proteinet PARP är ett viktigt protein för reparation av trasigt DNA och celldöd. PARP är också ett nödvändigt protein för BRCA–muterad cancer att överleva. Därför är BRCA-muterade tumörer mer känsliga för PARP-hämmare.  
 

Läs om spridd bröstcancer hos bröstcancerförbundet


Se vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig
 

Vanliga frågor om behandling

 1. Hur kan behandling mot spridd bröstcancer hjälpa?

  Behandlingen är en förutsättning för att du ska kunna behålla en god livskvalitet och fortsätta att leva ett innehållsrikt liv med spridd bröstcancer. Den syftar också till att hämma utvecklingen av sjukdomen så länge som möjligt. Din läkare kommer att förklara de olika behandlingsalternativen för dig och berätta om för- och nackdelar.
  Läkaren kommer också att rekommendera en behandlingsplan som är anpassad till din personliga situation. Därefter får du fatta beslutet tillsammans med läkaren.


  Det är viktigt att vara medveten om att standardförfarandet idag är att man gör allt för att hitta den behandling som ger största möjliga fördelar för dig med minsta möjliga biverkningar.

 2. Vilka biverkningar kan jag få av bröstcancerbehandlingen?

  Eventuella biverkningar beror på vilken behandling du får. Dessutom kan olika personer få väldigt olika reaktioner på samma behandling. Idag finns många behandlingar som ger mycket få biverkningar. De biverkningar som kan uppstå är bland andra extrem trötthet och utmattning, smärta, illamående och kräkningar, håravfall, lågt antal vita blodkroppar och viktförändring. Tala alltid med din läkare om du upplever några biverkningar, oavsett vilka det är. Många biverkningar kan lindras med ytterligare medicinering eller andra åtgärder. Det är möjligt att din behandling kan behöva justeras.

 3. Hur ofta och hur länge kommer jag att få behandling?

  Till skillnad från vid tidig bröstcancer kommer du att få behandling under resten av livet eftersom bröstcancern har spridit sig. Det är viktigt för att hålla sjukdomen i schack och lindra symtomen som metastaserna orsakar. Det finns många olika behandlingsmetoder: i de flesta fall börjar man med en behandling eller en specifik kombination av behandlingar. Efter ett tag kan det hända att du får byta till en annan behandling. Ibland växlar man mellan olika typer av behandling. Om bröstcancern är välkontrollerad är det möjligt att du kan ta en paus från behandlingen. Den måste dock återupptas förr eller senare.

  Utvecklingen av behandlingsmetoder går hela tiden framåt. Det kan hända att du får frågan om att delta i en klinisk studie som undersöker om en ny behandling är effektiv.

 4. Vad behöver jag veta när jag ska prata med läkaren om behandlingsalternativ?

  Innan du påbörjar behandlingen är det bra att prata med din läkare om vad du hoppas på att uppnå med behandlingen. Be också läkaren om en utskrift av behandlingsplanen och information om andra möjliga behandlingsalternativ. Det kan hända att dina mål förändras under behandlingstiden. I så fall ska du ta upp det med läkaren. Det är också viktigt att informera läkaren om det finns några kommande privata eller jobbrelaterade evenemang som du måste eller gärna vill delta i.

 5. Vad behöver jag tänka på när jag tar medicin?

  För att en läkemedelsbehandling ska ge ett bra resultat bör läkemedlet tas i enlighet med din ordination. Oftast får du en broschyr med information om aktuell behandling och dess eventuella biverkningar från din vårdgivare eller apotek. Det är möjligt att du kan behöva ta flera läkemedel, och då är det lätt att blanda ihop hur de olika sorterna skulle tas. Många frågor kan uppstå när du läser Bipacksedeln och då är det bra att prata om din bröstcancerbehandling med din läkare. 

Fråga din läkare

Fråga doktorn om din behandling

Både innan du påbörjar din cancerbehandling, och på dina regelbundna kontroller, finns det frågor du bör ställa din doktor för att få veta vad du kan förvänta dig av din behandling.