Uppföljande kontroller

Behandlingen mot spridd bröstcancer är livslång, i motsats till tidig bröstcancer där du får behandling under en viss tidsperiod. Kontinuerlig behandling behövs för att kontrollera din cancer, och hindra den från att bli värre. Du kan också behöva kontinuerlig behandling för symtom från metastaser.

Hur ofta och hur länge får man behandling?

Du kommer troligen att behöva få vissa av dina behandlingar intravenöst på sjukhus. De kan ges varje vecka, var tredje vecka eller mer sällan. Strålning får man vanligtvis varje dag under en tid. Du kanske får läkemedel varannan vecka och strålning varannan.

Det finns inte bara en behandling mot spridd bröstcancer som alltid är det bästa, eftersom varje person är unik. Du kan alltså få ett eller flera läkemedel. Efter en tid kan du få byta till andra läkemedel. Du kan även få samma behandling många gånger, omväxlande med andra behandlingar. Du kan sluta med en behandling en tid om din cancer är under kontroll, men senare kan du behöva återuppta den.

En del vill avbryta sin behandling när de mår bättre, eller om behandlingen tvärtom får dem att må dåligt. Det är fullt förståeligt, men det är viktigt att så långt som det är möjligt fortsätta den ordinerade behandlingen. Prata med din doktor om du ändå funderar på att avbryta din behandling.

dropp

Regelbundna kontroller

Din doktor kommer att be dig komma på regelbundna läkarbesök, för att kontrollera hur din behandling fungerar och höra hur du mår. Det innebär fler tester, och ibland kan det vara nödvändigt att stanna på sjukhus över natten. Beroende på testresultaten kanske du behöver ändra något i din behandlingsplan. Doktorn kommer att kontrollera:

Storleken på din tumör och dina metastaser

Din doktor kan göra undersökningar med hjälp av datortomografi (CT) eller magnetkamera (MR) för att se om din tumör eller dina metastaser växer, krymper eller behåller samma storlek.

Nivån av tumörmarkörer

Tumörmarkörer är proteiner eller andra substanser som ofta, men inte alltid, finns i blodet när tumörer är aktiva i kroppen. Förhöjda värden av tumörmarkörer är ofta ett tecken på aktiv sjukdom. Hur nivåerna av tumörmarkörer utvecklas över tiden kan användas för att hålla koll på effekten av behandlingen.

Utvecklingen av nya metastaser

Din doktor kommer att vilja försäkra sig om att inga cancerceller sprids till andra delar av din kropp. Till det kan man använda datortomografi (CT) eller magnetkamera (MR). Ju mer en cancer sprids i kroppen, desto allvarligare är det, och det kan vara nödvändigt att ändra behandlingen.

Undersökning vid olika metastaser

Kontroller

  1. Hur ofta ska jag komma på kontroll?

    Regelbundna kontroller är en del av din behandling. Syftet med kontrollerna är att läkarna ska kunna försäkra sig om att din behandling mot spridd bröstcancer (fortfarande) fungerar. Du och din läkare bör gemensamt bestämma hur ofta du behöver komma på kontroll. Läkaren vill också veta hur du mår. Kontrollerna leder ofta till ytterligare undersökningar och ibland kan du behöva tillbringa en natt på sjukhuset.