Må bättre med kompletterande behandlingar

Kompletterande behandlingar och metoder som massage och tai chi, kan hjälpa mot både emotionella och fysiska symtom från spridd bröstcancer. Många med spridd bröstcancer använder kompletterande behandlingar.

Benstabiliserande medel

Benstabiliserande medel (bifosfonater eller denosumab) används för att behandla metastaser i skelettet. Läkemedlet stärker dina ben och kan reducera benförlust. Därför kan de mildra skelettsmärta och minska den långsiktiga risken för benbrott. Du får dem som tabletter, eller som injektioner var tredje till var fjärde vecka.

Frågor om kompletterande behandling

 1. Finns det något mer jag kan pröva utöver operation och/eller medicinering?

  När det gäller att behandla en malign sjukdom som spridd bröstcancer rekommenderar läkarna huvudsakligen att man håller sig till den så kallade ”skolmedicinen”. Det är behandlingar som stöds av vetenskapliga studier och regleras av riktlinjer. De inkluderar även behandlingsalternativ som kan göra att du tolererar cancerbehandlingen bättre. Det finns positiva rapporter om många alternativmedicinska behandlingsmetoder (t.ex. yoga och liknande), i synnerhet när det gäller att minska biverkningarna av behandlingen, men det finns inga vetenskapliga belägg för alternativmedicin.
  Det kan vara farligt att ersätta kontrollerade och säkra behandlingsmetoder med alternativa sådana. Vissa personer med spridd bröstcancer använder dock kompletterande metoder och behandlingar, exempelvis massage, som kan hjälpa mot emotionella och fysiska symtom.

Här hittar du en lista på kompletterande behandlingar

Akupunktur

är en urgammal kinesisk behandlingsmetod där man sticker in tunna nålar på speciella ställen på kroppen. Metoden är smärtfri och nålarna lämnas på plats under 10-30 minuter då de ibland stimuleras och sedan tas bort. Akupunktur används för att behandla en lång rad olika typer av smärta och kan också hjälpa dig sova bättre. Det anses att nålarna kan förbättra din känsla av välmående.

Aromaterapi

använder essentiella oljor från blommor, frukter, frön, löv, rötter och bark. Idén bakom aromaterapi är att varje essentiell olja har sina speciella egenskaper och kan ge många hälsofördelar.

Konstterapi

är ett sätt att uttrycka emotionella eller fysiska känslor genom konst. Metoden kan hjälpa dig att uttrycka dig i en trygg omgivning, där du med hjälp av konsten växer och utvecklas som person. Konstterapi kan vara mycket användbar för personer som inte trivs med beröring eller samtalsterapi.

Homeopati

Homeopatiska preparat görs av substanser från växter, mineraler och djur.

Hypnoterapi

gör det möjligt för dig att uppnå ett djupt stadium av avslappning genom att koncentrera dig på specifika känslor, tankar och upplevelser. Hypnoterapi anses hjälpa personer att hantera sin sjukdom och minska depression, ångest och stress.

Massage

En massageterapeut kan stimulera blodcirkulationen och hjälpa dig att slappna av. Massage kan lindra stelhet, obehag, stress och ångest. Det finns olika typer av massage, bland annat klassisk massage, shiatsu och sportmassage. Terapeuten kan behandla hela din kropp eller koncentrera sig på den viss del, t ex huvud, nacke eller skuldror.

Meditation

är en form av djup avslappning där du finner en lugn plats bortom distraktionerna i vardagslivet för att hjälpa din själ och kropp att bli lugna och avslappnade. Det finns många olika varianter av meditation och alla är former av mindfulness eller medveten närvaro. Mindfulness hör inte ihop med någon religion. Det betyder bara att vara medveten och närvarande i varje ögonblick. Yoga är enform av rörlig meditation.

Musikterapi

innebär att musik och ljud används för att hjälpa dig uttrycka dina känslor, och därmed kunna hantera sjukdomen och behandlingen.

Naturopati

Fokuserar man på att stödja kroppens självläkningsförmåga. Det innefattar metoder som kost- och livsstilsförändringar, akupunktur och örtmedicin.

Reflexologi

innebär tryck och massage av områden på dina fötter och händer. Man anser att reflexområden på dina fötter är sammanlänkade med olika specifika delar av kroppen. Syftet är att hjälpa personer med cancer att slappna av och höja humöret.

Reiki

är en urgammal japansk läketeknik. Utövaren placerar sina händer lätt på din kropp eller just ovanför den för att kanalisera energifält som hjälper dig på fysisk, psykisk, emotionell och andlig nivå. Somliga med cancer tycker att detta hjälper dem hantera svåra situationer och känner sig djupt avslappnade.

tai chi

Tai chi

är en urgammal kinesisk metod som kombinerar rörelse och meditation. Den innehåller en serie rörelser med hela kroppen i konstant rörelse. Alla rörelser är långsamma och graciösa. Tai chi kan minska stress och öka rörligheten.

Yoga

innebär en serie kroppsställningar, i kombination med andningsövningar, som förbättrar syre- och blodtillförseln. Det finns olika typer av yoga, bland andra hatha, iyengar och astanaga yoga. Vissa typer förbättrar styrka och balans medan andra fokuserar mer på avslappning, meditation och andning.

Hitta rätt terapeut

Om du har bestämt dig för att pröva någon kompletterande behandling, utöver din ordinerade cancerbehandling, är det viktigt att välja rätt terapeut. Vissa praktiker har tjänster speciellt utformade för kvinnor med bröstcancer, medan andra erbjuder mer allmänna tjänster. Du kan testa någon av dem en eller ett par gånger för att se vad du tycker.

Rehabilitering

Frågor om rehabilitering

 1. Kan jag få tillgång till någon rehabilitering när jag har spridd bröstcancer?

  Du kan få rehabilitering som omfattar både medicinska, sociala och yrkesmässiga åtgärder. Grundregeln är att rehabiliteringsåtgärder efter bröstcancer precis som alla andra rehabiliteringsåtgärder måste vara nödvändiga av medicinska skäl. De ska också ha ordinerats av läkare och godkänts av försäkringsbolaget.
  Det speciella med onkologisk rehabilitering är att det inte bara är anställda som omfattas av obligatorisk försäkring som är berättigade till förmånerna, utan även pensionärer samt deras anhöriga. Syftet är att lindra de fysiska, psykiska, sociala och yrkesrelaterade effekterna av sjukdomen och behandlingen och hjälpa patienterna med återanpassning i hemmet och sociala sammanhang.

 2. Vilka medicinska rehabiliteringsåtgärder finns det för spridd bröstcancer?

  Rehabilitering efter bröstcancer kan antingen ges som uppföljande rehabilitering (tidigare kallat uppföljande behandling) eller onkologisk eftervård. Du kan antingen få rehabiliteringen polikliniskt under en heldag eller när du är inlagd på sjukhus. Uppföljande rehabilitering sker antingen 14 dagar efter sjukhusvistelse eller genom fortsatt medicinsk behandling i 4 till 6 veckor efter strålbehandling. Läkemedelsbehandling ska ha inletts men behöver inte vara avslutad. Onkologisk eftervård ges upp till ett år efter den första behandlingen. I undantagsfall kan en (ny) rehabilitering utföras upp till två år efter första behandlingen, om stora fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar kvarstår på grund av cancer eller som en följd av behandlingen.

  Om du vill veta mer om rehabilitering efter bröstcancer hittar du en översikt om cancerrehabilitering på webbplatsen 1177 Vårdguiden.

 3. Vad innebär uppföljningen?

  Så kallad uppföljande rehabilitering sker omedelbart efter din första behandling på sjukhuset. Syftet är att se till att din behandling blir lyckad och hjälpa dig att hantera följderna av behandlingen, som trötthet, problem med sårläkning, ärrkontraktur (sammandragna ärr), smärta, biverkningar eller svårigheter att hantera sjukdomen (ångest, depression, förändring av din självbild, följderna av kemoterapi och eventuella sociala och arbetsrelaterade problem). Uppföljande rehabilitering utförs av särskilda auktoriserade rehabiliteringsteam och kan ske hemma, polikliniskt eller medan du är inlagd på sjukhus på hel- eller deltid.

 4. Vad kan jag förvänta mig av rehabiliteringen?

  Rehabiliteringsåtgärderna efter bröstcancer kan innefatta många olika behandlingar. Det kan till exempel vara medicinsk behandling, omvårdnad, läkemedelsbehandling, sjukgymnastik, hjälpmedel, arbetsterapi eller psykosociala åtgärder. Fråga din läkare om vilka åtgärder som kan vara lämpliga för dig. Dina personliga behov och önskemål har också stor betydelse för beslutet.

  Redan innan du påbörjar rehabiliteringen kan du tänka igenom och bestämma dig för vad som är extra viktigt för dig och vad som är mindre viktigt.

 5. Vilka fördelar kan jag förvänta mig att få av rehabiliteringen?

  Rehabiliteringen bidrar till en lyckad behandling och till att förbättra ditt fysiska och psykiska välbefinnande, så att du lättare kan komma tillbaka till vardagslivet och sociala sammanhang så fort som möjligt.

 6. Vem bestämmer om jag har rätt till rehabilitering?

  Kontaktsjuksköterskan är ditt stöd i cancervården. Tillsammans med läkaren gör ni en vårdplan. Vårdplanen ska bland annat beskriva dina behov av rehabilitering och vilka behov som du kan få senare. Det ska också stå i vårdplanen hur du får stöd och hjälp.

 7. Hur ansöker jag om rehabilitering?

  Kontaktsjuksköterskan vägleder dig i frågor kring din rehabilitering. En kurator kan också ge stödsamtal om du behöver. Prata med kontaktsjuksköterskan eller läkaren om du har egna förslag om din cancerrehabilitering.

 8. Vem betalar för den här behandlingen?

  Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i ett landsting. Högkostnadsskyddet innebär att du under en period på tolv månader sammanlagt betalar högst 1 100 kronor för besök i öppenvården, till exempel på en vårdcentral. Ett landsting eller en region kan besluta om ett lägre högkostnadsbelopp än 1 100 kronor.

  Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Högkostnadsskyddet gäller oftast inte de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus.

 9. Kommer jag fortfarande att få lön under rehabiliteringen?

  Sverige har ett socialförsäkringssystem. Det innebär att du kan ha rätt till olika förmåner, som exempelvis ersättning från Försäkringskassan när du blir sjuk. Det gäller även om du blir sjukskriven under rehabiliteringstiden. Är man sjuk och anställd ska man alltid sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar sjuklön de första fjorton dagarna av sjukskrivningen. Läkarintyg krävs efter en vecka, det vill säga från och med den åttonde dagen. Sjuklönen, som arbetsgivaren betalar, är 80 procent av lönen.

  Mer information hittar du på Försäkringskassans webbplats.

  På webbplatsen 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om ersättning från Försäkringskassan.

  På webbplatsen Ersättningskollen.se kan du se hur din inkomst påverkas i olika situationer.

 10. Kan jag få handikappersättning?

  Hos Försäkringskassan kan du söka handikappersättning på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader. Läs mer om handikappersättning på Försäkringskassans webbplats 

 11. Vilka kliniker finns det, och har jag möjlighet att välja plats och klinik?

  Öppenvård kallas all vård när du inte blir inlagd. Enligt Patientlagen har du möjlighet att välja öppenvård var som helst i Sverige. Du ska få information om vilken vård ditt landsting kan erbjuda och om du kan få vården i ett annat landsting. Det betyder att du kan välja vårdcentral eller öppen specialistvårdsmottagning för undersökning eller behandling. Det har ingen betydelse om vårdgivaren är offentlig eller privat, så länge vården är finansierad av landstinget.

 12. Får jag bestämma själv om min rehabilitering ska ske polikliniskt eller om jag ska läggas in?

  Du kan få rehabilitering på en rehabiliteringsklinik, som dagpatient eller polikliniskt (hemma). Det som avgör är vilken typ av rehabilitering du behöver för att nå målet med rehabiliteringen. Det bästa är att diskutera detta med din behandlande läkare. Vid poliklinisk rehabilitering deltar du i behandlingar och program från tidig morgon till sen eftermiddag och får sedan åka hem över natten och över helgen.
  Vilken typ du väljer kan bero på din familjesituation, dina önskemål, eventuella pågående behandlingar och vad som finns tillgängligt där du bor.

 13. Var kan jag få råd om rehabilitering efter bröstcancer?

  Kontaktsjuksköterskan vägleder dig i frågor kring din rehabilitering. Kontaktsjuksköterskan kan också ge stödsamtal om du behöver. Prata med kontaktsjuksköterskan eller läkaren om du har egna förslag om din cancerrehabilitering.