Kan man fortsätta arbeta om man lever med spridd bröstcancer?

Om du kan jobba eller inte beror på vilken typ av arbete du har, och på dina egna personliga förhållanden. Vissa personer kan fortsätta arbeta under sin behandling, medan andra tycker att det är alltför tufft och väljer att låta bli.

Arbetet är ofta en stor del av våra liv och det kan kännas konstigt att tänka sig att inte arbeta. Somliga vill fortsätta arbeta så att livet inte förändras allt för mycket. Andra upptäcker att de prioriterar annorlunda, och vill ägna sin tid åt annat än arbete. Hur du upplever ditt ekonomiska ansvar kommer också att påverka hur du väljer att göra. Om du är osäker kan det vara klokt att vänta med beslutet tills du startat din behandling och se vad som förändras för dig, mentalt och fysiskt.

Det är viktigt att du tidigt planerar din ekonomi, medan du fortfarande känner dig stark fysiskt, för att på bästa sätt förbereda för din framtid. På Försäkringskassans webbplats kan du läsa mer om vilket skydd du har.

Kvinnor i samtal

Berätta för din chef

Det är bra att berätta för din arbetsgivare om din cancer, eftersom den troligen kommer att påverka ditt arbete. Du kanske måste vara sjukskriven ibland, och ha flexibla arbetstider. Däremot måste du inte berätta om alla detaljer. Tala med din personalavdelning, de kan berätta för dig vilka rättigheter du har på arbetsplatsen, vilken information din arbetsgivare behöver och vilket stöd du kan få från dem.

Om du är orolig för att din arbetsgivare ska diskriminera dig, eller göra din tjänst övertalig om du berättar för dem, kan du ta reda på vilka arbetsrättsliga lagar som skyddar dig. Fackföreningar brukar kunna hjälpa till med stöd och råd.

Du kan bestämma dig när som helst före eller under behandlingen om du vill fortsätta arbeta eller inte, eller om du vill gå ned i arbetstid.

Frågor om ersättning och ekonomi

 1. Min arbetsplats

  Här kan du läsa Arbetsmiljöverkets information om Arbetsanpassning och rehabilitering.

 2. Intyg om funktionshinder

  På Försäkringskassans hemsida hittar du information om ersättningar vid Funktionsnedsättning.

 3. Min partner vill fortsätta arbeta trots sin svåra sjukdom. Är det bra?

  Om det är rimligt för din partner att fortsätta arbeta beror både på vilken typ av jobb hon eller han har men också den totala arbetssituationen. Vissa kan fortsätta att arbeta under behandlingen medan andra har mycket svårt att göra det, och några väljer att sluta jobba helt. För en del är det viktigt att få fortsätta jobba eftersom de tycker att det är roligt och det gör att livet fortsätter att rulla på så normalt som möjligt.

  Om du däremot känner dig osäker på om din partner borde gå tillbaka till jobbet eller inte bör ni vänta tills hon eller han har kommit igång med behandlingen. Det är bättre att fatta det beslutet när ni vet hur hon reagerar på behandlingen fysiskt och mentalt.

 4. Var kan jag få råd när min partner inte längre kan arbeta?

  Sverige har ett socialförsäkringssystem. Det innebär att din partner har rätt till olika förmåner, som exempelvis ersättning från Försäkringskassan när hon eller han blir sjuk. Är man sjuk och anställd ska man alltid sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. Arbetsgivaren betalar sjuklön de första fjorton dagarna av sjukskrivningen. Läkarintyg krävs efter en vecka, det vill säga från och med den åttonde dagen. Sjuklönen, som arbetsgivaren betalar, är 80 procent av lönen.

  Mer information hittar du på Försäkringskassans webbplats.

  Du kan läsa mer om ersättning från Försäkringskassan på webbplatsen 1177 Vårdguiden.

  På webbplatsen Ersättningskollen.se kan ni se hur din partners inkomst påverkas i olika situationer.

 5. Vilken hjälp har jag rätt till på grund av min bröstcancer?

  Vilken hjälp du har rätt till på grund av spridd bröstcancer beror helt på din personliga situation. Kontakta till exempel kuratorn på sjukhuset eller vårdcentralen och fråga vilket stöd och hjälp du kan få. Det finns olika former av ersättningar att söka om din sjukdom gör att du har en funktionsnedsättning och behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader. 
  På Försäkringskassans hemsida hittar du information om ersättningar vid Funktionsnedsättning.

 6. Har jag rätt till hemhjälp?

  Du hittar mer information om hemtjänst och hemsjukvård på webbplatsen 1177 Vårdguiden

 7. Hur får jag intyg om funktionshinder?

  Börja med att diskutera frågan med din behandlande läkare. För att du ska få handikappersättning behöver Försäkringskassan medicinsk information för att bedöma rätten till denna ersättning. Om din sjukdom medför funktionshinder eller merkostnader kan din läkare fylla i ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig. Då kan du ansöka om handikappersättning hos Försäkringskassan. Handikappersättning kan inte sökas för trötthet, värk, nedstämdhet och liknande symptom som många känner i samband med bröstcancersjukdom.