Planera inför framtiden

Även om det är svårt att tänka på vad som ska hända efter det att du gått bort, kan det ge dig sinnesro och en känsla av kontroll att nu vidta praktiska åtgärder för framtida frågor. Det kan hjälpa personerna omkring dig att veta att de gör saker som du vill. Det gäller både för din vård och hur dina ekonomiska tillgångar ska hanteras.

  Bara du kan besluta om vad som ska hända efter din bortgång. Det kan kännas bra att prata med dina nära och kära och låta dem veta vad du bestämt om hur du vill bli hedrad och ihågkommen. Det här kan vara svåra samtal, och det kan vara bra att ha hjälp av professionella experter när du fattar dessa beslut.

  patient och sköterska

  Vad är palliativ vård?

  Palliativ vård kallas ofta för vård i livets slutskede, men du får palliativ vård i alla stadier av din sjukdom. Palliativ vård syftar till att förbättra din livskvalitet, hantera dina symtom och ge psykologiskt och andligt stöd. Smärtlindring är till exempel en mycket viktig del av palliativ vård, liksom läkemedel för hjälp med illamående. Palliativa specialister kan alltså kopplas in när man fortfarande får cancerbehandling.

  Om du beslutar att endast få palliativ vård betyder det att du väljer att avbryta behandlingar som kan kontrollera cancerns tillväxt. Att gå över helt och hållet till palliativ vård är ett högst personligt beslut. Det kan vara rätt för dig vid vilken tidpunkt som helst och kan bidra till att minska bördan av att leva med cancer.

  Du kan få palliativ vård i många olika miljöer: i ditt hem, på sjukhus, vårdhem eller hospice. Vårdteamet består av en rad olika specialister på palliativ vård. Många olika tjänster kan ingå, som besök hos sjuksköterskor och kuratorer, stöd med sorgearbete, kompletterande behandlingar och avlastande vård.

  Palliativ vård tar hänsyn till dina värderingar och beslut, ditt förhållande till diagnosen och dina önskemål för dig själv och din familj.

  Frågor om palliativ vård

  1. Om det inte längre funkar att få vård i hemmet, vad är då nästa steg?

   Utöver hemvård och palliativ vård på sjukhus kan du även välja att vårdas på hospice den sista tiden.

   Om du vill få kontakt med ett hospice nära dig kan du söka fram närliggande institutioner på Nationella Rådet för Palliativ Vårds hemsida.

   På webbplatsen 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om palliativ vård i hemmet.

  2. Vad krävs för att få bli inlagd på hospice?

   Om du lider av en allvarlig, dödlig och mycket långt framskriden sjukdom kan du bli inlagd på hospice. Villkoret är att du inte längre önskar få behandling på sjukhus. Vidare måste din läkare remittera dig till hospice och motivera ditt behov av att få den typen av vård.

  3. Kan palliativ vård bli en del av min behandling?

   Syftet med palliativ behandling är att förbättra din livskvalitet, lindra symtomen och stötta dig känslomässigt. Därför sätts den typen av behandling ofta in omedelbart efter att man fått diagnosen spridd bröstcancer. Smärtlindring är en mycket viktig del av den palliativa vården. Under ditt sjukdomsförlopp kan du bestämma dig för att avbryta den palliativa medicinska behandlingen (cytostatika, antikroppar mm). Det innebär att du gör ett medvetet val att inte ta emot någon ytterligare behandling som syftar till att hejda tillväxten av bröstcancern. Det kan till exempel bli aktuellt om behandlingen har slutat fungera eller om biverkningarna blir för tuffa.

  4. Täcker min sjukförsäkring kostnaderna för hospicevård?

   Tillgången på hospice samt i vilken regi de drivs varierar mellan olika delar av landet. Därmed kan det också skilja sig åt hur ersättningen för kostnaden för hospicevård sker. Din kurator på din behandlande klinik har ofta god kunskap om hur kostnaden för hospicevård ersätts.

   Om du har en privat försäkring ska du först kontrollera med försäkringsbolaget om eventuella hospicekostnaderna täcks.

  5. Hur hittar jag ett lämpligt hospice nära mig?

   Om du vill få kontakt med ett hospice nära dig kan du söka fram närliggande institutioner på Nationella Rådet för Palliativ Vårds hemsida.

  6. Var får man palliativ vård?

   Palliativ vård kan ges på vitt skilda platser; i hemmet, på sjukhus, vårdhem eller hospice. Palliativa vårdteam består av läkare, sköterskor och vårdgivare med olika specialiteter, ungefär som ditt tidigare behandlingsteam. Förutom omvårdnad kan de också hjälpa dig med rådgivning, sorgebearbetning och andra åtgärder. På Nationella Rådet för Palliativ Vårds hemsida finns Palliativguiden där du kan söka fram verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård i Sverige.

  7. Var hittar jag information om palliativ behandling på internet och/eller sociala medier?

   Om du lider av spridd bröstcancer är det särskilt viktigt att du har stöd av rätt läkare och får rätt vård. Flera större sjukhus har inrättat palliativa avdelningar som är specialiserade på att behandla personer med avancerad cancer.

   På webbplatsen 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om palliativ behandling i Sverige. 

   Om du vill söka efter verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård, besök Palliativguiden på Nationella Rådet för Palliativ Vårds hemsida – en nationell förteckning över palliativa verksamheter i Sverige.

  kvinna som skriver

  Ett bra slut på livet

  Många tycker att det är till hjälp att tänka igenom vad just du tycker är ett bra slut på livet. Det kan faktiskt minska din rädsla och ångest. Fokusera gärna på vilken vård du skulle vilja ha i slutet av livet, istället för vad du inte vill. Den finns inget som är rätt eller fel, bara vad just du vill.

  Prata gärna igenom det här med någon av dina nära och kära eller med någon vårdpersonal. Att diskutera dina tankar, värderingar och önskemål hjälper dig att inse vad som är bäst vård för dig. Prata gärna med din doktor eller sköterska innan du bestämmer något, så får du en bättre förståelse för vilka beslut du kommer att behöva ta.

  Även om det kan vara svårt att prata om dina önskemål för slutet av livet så kan det göra det lättare för din familj om de känner till dina önskemål i förväg. Tillsammans kan ni då fatta beslut som är i linje med dina värderingar. Och du kan känna dig trygg med att dina anhöriga kommer att fatta de rätta besluten när den tiden kommer.

  Testamente

  Att skriva ett testamente kan bidra till att säkerställa att dina ekonomiska och personliga tillgångar fördelas eller investeras enligt dina önskemål. Det kan vara bra att försäkra dig om att alla viktiga dokument, som kontoutdrag, avtal och försäkringspapper, finns på en säker plats där någon som står dig nära kan komma åt dem. Det är viktigt att du pratar med en ekonomisk rådgivare eller advokat, för att få ytterligare råd om testamenten och andra ekonomiska frågor.

  Lär dig mer om hur man skriver testamente

  Om dina relationer

  Frågor om livets slut

  1. Varför är det viktigt med livstestamente, fullmakter och vårddirektiv om min partner blir inlagd på sjukhus?

   Det är viktigt att människor som lever tillsammans kan finnas där för varandra, även om läget blir mycket allvarligt. Det kan vara bra att din partner skriver en fullmakt för framtiden, som hjälper dig att veta vad som gäller och besluta om saker som din partner inte längre kan uttrycka vad hon eller han vill.

   Läs mer om fullmakt för framtiden på webbplatsen senioren.se.

   Här finner du Skatteverkets information om arv och testamente. 

   På begravningsbyråer.com finner du råd och mallar för att själv skriva ett testamente.

   Din läkare kan skicka en remiss till ASIH som erbjuder goda råd och hjälp lokalt kring livstestamenten och vårddirektiv.

  2. Hur kan jag förbereda mig för livets slut?

   Det är svårt att föreställa sig att ens liv kommer att ta slut en dag. Och naturligtvis vill de flesta helst inte tänka på det. Inte nu. Samtidigt kan det kännas bra att ta ansvar för situationen och till exempel ordna upp sina affärer i tid och ta itu med saker som behöver göras, till exempel genom att skriva livstestamente eller utse en ställföreträdare som får fatta beslut om din vård om du blir oförmögen att göra det själv. Det finns antagligen saker som du vill vara med och påverka. Och för din familj är det till stor hjälp om de känner till dina önskemål och kan följa dem, både när det gäller vård i livets slutskede och ditt testamente.

   Ofta kan den kurator som finns på din behandlande klinik vara en bra samtalskontakt beträffande dessa ärenden.

  3. Hur vill jag bli omhändertagen i slutet av mitt liv?

   Tänk särskilt på vilken typ av vård du vill ha i slutet – inte bara på vad du inte vill. Kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel. Det enda som spelar roll är hur du känner. Det kan vara bra att prata med någon som står dig nära eller som känner till olika vårdalternativ. Om du tänker över och pratar om dina önskemål, tankar och värderingar blir det lättare att hitta den bästa vården för dig. Prata gärna med din läkare eller någon närstående innan du fattar några beslut om vård i livets slutskede. På så sätt kan du hantera de beslut som behöver fattas på ett medvetet och genomtänkt sätt.

  4. Vem finns hos mig på slutet och vad kommer jag att lämna efter mig?

   Det är svårt att föreställa sig att ens liv kommer att ta slut en dag. Och naturligtvis vill de flesta helst inte tänka på det. Inte nu. Samtidigt kan det kännas bra att ta ansvar för situationen och till exempel ordna upp sina affärer i tid och ta itu med saker som behöver göras. Det finns antagligen saker som du vill vara med och påverka. Och för din familj är det till stor hjälp om de känner till dina önskemål och kan följa dem, både när det gäller vård i livets slutskede och när det gäller arv och att sörja för familjen. Tänk över vad du vill på ett tidigt stadium och dokumentera det gärna i ett livstestamente.
   Du bör också fundera över vem du vill ska ta hand om vardagliga saker som bankärenden, avtal och liknande. Upprätta en generalfullmakt eller utse någon som ska vara din gode man i en eventuell nödsituation. Din kontaktsjuksköterska eller kurator på ditt sjukhus kan ge dig fler tips och råd.


   Kyrkan har gratis telefonrådgivning som kan vara bra att kontakta vid kriser och problem.