Planera inför framtiden

Även om det är svårt att tänka på vad som ska hända efter det att du gått bort, kan det ge dig sinnesro och en känsla av kontroll att nu vidta praktiska åtgärder för framtida frågor. Det kan hjälpa personerna omkring dig att veta att de gör saker som du vill. Det gäller både för din vård och hur dina ekonomiska tillgångar ska hanteras.

  Bara du kan besluta om vad som ska hända efter din bortgång. Det kan kännas bra att prata med dina nära och kära och låta dem veta vad du bestämt om hur du vill bli hedrad och ihågkommen. Det här kan vara svåra samtal, och det kan vara bra att ha hjälp av professionella experter när du fattar dessa beslut.

  Vad är palliativ vård?

  Palliativ vård kallas ofta för vård i livets slutskede, men du får palliativ vård i alla stadier av din sjukdom. Palliativ vård syftar till att förbättra din livskvalitet, hantera dina symtom och ge psykologiskt och andligt stöd. Smärtlindring är till exempel en mycket viktig del av palliativ vård, liksom läkemedel för hjälp med illamående. Palliativa specialister kan alltså kopplas in när man fortfarande får cancerbehandling.

  Om du beslutar att endast få palliativ vård betyder det att du väljer att avbryta behandlingar som kan kontrollera cancerns tillväxt. Att gå över helt och hållet till palliativ vård är ett högst personligt beslut. Det kan vara rätt för dig vid vilken tidpunkt som helst och kan bidra till att minska bördan av att leva med cancer.

  Du kan få palliativ vård i många olika miljöer: i ditt hem, på sjukhus, vårdhem eller hospice. Vårdteamet består av en rad olika specialister på palliativ vård. Många olika tjänster kan ingå, som besök hos sjuksköterskor och kuratorer, stöd med sorgearbete, kompletterande behandlingar och avlastande vård.

  Palliativ vård tar hänsyn till dina värderingar och beslut, ditt förhållande till diagnosen och dina önskemål för dig själv och din familj.

  Ett bra slut på livet

  Ett bra slut på livet

  Många tycker att det är till hjälp att tänka igenom vad just du tycker är ett bra slut på livet. Det kan faktiskt minska din rädsla och ångest. Fokusera gärna på vilken vård du skulle vilja ha i slutet av livet, istället för vad du inte vill. Den finns inget som är rätt eller fel, bara vad just du vill.

  Prata gärna igenom det här med någon av dina nära och kära eller med någon vårdpersonal. Att diskutera dina tankar, värderingar och önskemål hjälper dig att inse vad som är bäst vård för dig. Prata gärna med din doktor eller sköterska innan du bestämmer något, så får du en bättre förståelse för vilka beslut du kommer att behöva ta.

  Även om det kan vara svårt att prata om dina önskemål för slutet av livet så kan det göra det lättare för din familj om de känner till dina önskemål i förväg. Tillsammans kan ni då fatta beslut som är i linje med dina värderingar. Och du kan känna dig trygg med att dina anhöriga kommer att fatta de rätta besluten när den tiden kommer.

  Testamente

  Att skriva ett testamente kan bidra till att säkerställa att dina ekonomiska och personliga tillgångar fördelas eller investeras enligt dina önskemål. Det kan vara bra att försäkra dig om att alla viktiga dokument, som kontoutdrag, avtal och försäkringspapper, finns på en säker plats där någon som står dig nära kan komma åt dem. Det är viktigt att du pratar med en ekonomisk rådgivare eller advokat, för att få ytterligare råd om testamenten och andra ekonomiska frågor.

  Lär dig mer om hur man skriver testamente

   

  När du får diagnosen spridd bröstcancer

  När du får diagnosen spridd bröstcancer
  Må bra med din cancerbehandling

  Må bra med din cancerbehandling

  Livet med spridd bröstcancer

  Livet med spridd bröstcancer