När du träffar din läkare

För att få ut så mycket som möjligt av ditt läkarbesök, är det viktigt att du är väl förberedd så att du kan ställa rätt frågor och ta rätt beslut om din behandling.

Få ut det mesta av ditt läkarbesök

När du vet hur spridd bröstcancer diagnosticeras, och vilken typ av bröstcancer du har, så kan du ta bättre beslut om din behandling. Förbered gärna några frågor i förväg så att du inte glömmer att ställa dem. Försök alltid att ta med en familjemedlem eller vän som kan göra anteckningar och lyssna, så att du är säker på att inte missa något som doktorn eller sköterskorna berättar. Gör gärna anteckningar som du kan gå tillbaka till när du kommer hem. Skriv också upp namn och telefonnummer till din onkolog och till din sköterska, ifall du behöver kontakta dem av någon anledning.

Ta tid på dig under läkarbesöket, och var inte rädd att begära mer tid. Du har rätt till det, och det gör det möjligt för dig att ta en mer aktiv roll i besluten om din vård.

Dina rättigheter som patient

Det är väldigt viktigt att du hittar en doktor som du litar på och känner dig bekväm med, för att vara säker på att du får bästa möjliga vård hela vägen. Om det inte känns bra, kan du be att få en annan läkare vid samma mottagning, eller fråga om din läkare kan remittera dig till någon annan mottagning. Du kan även få en second opinion, alltså en annan läkares utlåtande.

Från 1 januari 2015 gäller en ny lag, patientlagen, som tagits fram för dig som är patient. Den beskriver bland annat vilken information du ska få om din vård, för att underlätta för dig att vara med och bestämma om behandlingar och andra delar i din vård.

läkare och patient med röntgenbild

Så här ställer doktorn diagnos

Det första som din doktor vill göra är att ta reda på så mycket som möjligt om din cancer, vilken typ det är och vart i kroppen den spridit sig. Troligen behövs flera olika tester, som hjälper din doktor att hitta de bästa alternativen för din behandling. Det finns några olika typer av tester:

 • Laboratorietester
 • Vävnadsprovtagning (biopsier)
 • Bilddiagnostik, till exempel röntgen eller ultraljud.

Testerna är nödvändiga för att kunna utforma en effektiv behandlingsplan som fungerar just för dig. Vilka tester just du behöver, beror på dina symtom, om du haft bröstcancer tidigare och på rutinerna vid ditt sjukhus. Därför behöver olika personer göra olika tester.

Även om du haft bröstcancer tidigare, kommer dina läkare att behöva genomföra en komplett serie diagnostiska tester för att ta reda på allt de kan om din nuvarande cancer.

Undersökning vid olika metastaser

Frågor om undersökningar och diagnos

 1. Vilka undersökningar behöver jag genomgå?

  Med olika röntgentekniker kan läkarna ta bilder av kroppens insida. Vanliga metoder är datortomografi (CT), skintigrafi och ultraljud.


  Andra undersökningar som görs är magnetresonanstomografi (MR), positronemissionstomografi (PET), röntgen och tumörbiopsi (vävnadsprov från metastaser). Vissa laboratorieprover kan också vara till hjälp

 2. Vilka undersökningar är helt nödvändiga för mig?

  Exakt vilka undersökningar som görs varierar från person till person. Det beror på dina symtom och var i kroppen det har bildats metastaser. Du kan ha genomgått några av de här undersökningarna för flera år sedan när du fick bröstcancer första gången, men de måste ändå göras om nu. Det är viktigt att få reda på så mycket som möjligt om den cancerdiagnos som du har fått nu.

 3. Var har jag metastaser? Hur många metastaser har jag?

  Om bröstcancern har spridit sig är det ofta till skelettet, levern, lungorna eller hjärnan. Men det finns inget fast mönster för metastasernas tillväxt och de kan också uppstå på helt andra ställen. Alla fall är olika.
  Syftet med de flesta diagnostiska undersökningar är att spåra metastaserna i kroppen. Om man vet var de finns är det lättare att bekämpa dem på ett målinriktat sätt och att behandla specifika symtom. Om cancern till exempel har spridit sig till skelettet så finns det vissa mediciner som kan stärka det.

 4. Vilka undersökningar måste jag genomgå om jag har metastaser i skelettet?

  Om det har bildats metastaser i ditt skelett kan man identifiera dem med hjälp av röntgen, datortomografi (som innebär att man tar tvärsnittsbilder av skelettet med hjälp av en dator) eller magnetresonanstomografi (där man tar tvärsnittsbilder av skelettet med hjälp av ett mycket starkt magnetfält). För att kunna bedöma spridningen av metastaserna är det bra att göra en så kallad radioisotopundersökning, där man identifierar delar av skelettet som har en förhöjd metabolisk aktivitet.

 5. Vilka undersökningar måste jag genomgå om jag har metastaser i hjärnan?

  Om det har bildats metastaser i hjärnan kan man identifiera dem med hjälp av datortomografi (som innebär att man tar tvärsnittsbilder av hjärnan med hjälp av en dator) eller magnetresonanstomografi (där man tar tvärsnittsbilder av hjärnan med hjälp av ett mycket starkt magnetfält).

 6. Vilka undersökningar måste jag genomgå om jag har metastaser i levern?

  Om det finns en misstanke om att du kan ha metastaser i levern gör läkaren ofta först en ultraljudsundersökning av levern. Aktuella riktlinjer rekommenderar att man också gör en datortomografi (som innebär att man tar tvärsnittsbilder av buken med hjälp av en dator) eller magnetresonanstomografi (där man tar tvärsnittsbilder av buken med hjälp av ett mycket starkt magnetfält) för ytterligare klargörande om ultraljudsbilderna inte är helt tydliga.

 7. Mina samtal med läkaren brukar oftast inte gå som jag vill. Vad kan jag göra?

  Det finns några väldigt enkla tips som du kan använda dig av för att förbättra kommunikationen med din läkare. Lägg en anteckningsbok/mobilen bredvid sängen och skriv upp alla dina funderingar innan läkarbesöket. Det är viktigt med en öppen och tillitsfull dialog där du kan uttrycka dina förväntningar och förhoppningar och ställa frågor om behandlingen på ett enkelt och tydligt sätt. Om det ändå inte fungerar, be att få byta till en annan onkolog pga personkemi.

  Här finner du Bröstcancerförbundets lista med frågor som kan vara ett bra stöd.

fråga din läkare

Viktiga frågor att ställa till din doktor om din diagnos

Förbered gärna några frågor i förväg så att du inte glömmer att ställa dem vid läkarbesöket och gör gärna anteckningar som du kan gå tillbaka till när du kommer hem.