Delta i en klinisk studie

Kliniska studier, eller kliniska prövningar som de också kallas, är forskningsstudier som undersöker om en ny behandling är effektiv, väl tolererad och kanske bättre än vanliga behandlingar mot sjukdomen. Genom att delta i en klinisk studie kan du få testa ett nytt läkemedel som inte finns på marknaden ännu, eller som annars inte är tillgängligt i Sverige.

Du väljer själv om du vill delta

Att delta i en klinisk studie är frivilligt, men alla uppfyller inte kriterierna för att delta. Du kan alltid fråga din doktor om det finns någon klinisk studie som passar in i din behandlingsplan. Om du inte vill delta, så kan du alltid tacka nej.

Fördelar med kliniska studier

Att få testa nya läkemedel, som kanske kan förlänga ditt liv eller ge dig bättre livskvalitet, är en av fördelarna med att ställa upp i en klinisk studie. Du får förhoppningsvis en bättre behandling själv, men framför allt kan du hjälpa andra genom att bidra till den medicinska forskningen när du deltar. Det kostar heller ingenting att vara med i en klinisk studie.

Nackdelar med kliniska studier

Om du väljer att delta i en klinisk studie, kommer du troligen att få göra fler undersökningar och fylla i olika frågeformulär. Det kan ta en del tid.

Om du deltar i en randomiserad studie, får du antingen läkemedlet som studeras eller den nuvarande standardbehandlingen. Syftet med det är att jämföra effekten av två olika behandlingar. Slumpen avgör vilken grupp de olika deltagarna hamnar i. Det betyder att du kanske hamnar i kontrollgruppen, och alltså inte får testa något nytt läkemedel.

Om du får det nya läkemedlet som studeras, finns inga garantier för att behandlingen är bättre än andra tillgängliga behandlingar. Det är detta som studien ska ta reda på. Men studien är godkänd av Läkemedelsverket och den regionala etikprövningsnämnden, för att säkerställa att den nya behandlingen är tillräckligt säker och effektiv för att ges till patienter.

kvinnlig forskare

Frågor om kliniska studier

 1. Finns det någon klinisk studie för min sjukdom?

  Cancerstudier i Sverige är ett nationellt register över pågående kliniska studier inom cancervården. Diskutera med din behandlande läkare om någon av de studier som finns passar din specifika situation. 


  På Cancercentrum.se finns en sökfunktion för aktuella cancerstudier i Sverige

 2. Vad behöver jag veta och vilka frågor ska jag ställa innan jag deltar i en klinisk studie?

  Det är viktigt att du är väl informerad innan du bestämmer dig för att delta i en klinisk studie. Du kommer att få omfattande patientinformation som har granskats av den lokala etikprövningsnämnden, som kontrollerar att informationen är fullständig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan att uppge orsaken, men det är viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har som deltagare och vilka för- och nackdelar du bör tänka över i förväg. Fråga också var du kan få ytterligare information.

 3. Borde jag vara med i en klinisk studie?

  Det kan hända att din läkare rekommenderar dig att delta i en klinisk studie om spridd bröstcancer. De flesta av dagens behandlingar har föregåtts av kliniska studier, som ett led i att utveckla framtida behandlingar. Att delta i en klinisk studie kan ofta innebära att du får möjlighet att bli behandlad med ett helt nytt läkemedel eller ett läkemedel som ännu inte är godkänt i Sverige. Kliniska studier är en viktig del av den medicinska forskningen. Syftet är att undersöka om nya behandlingsmetoder är effektiva, tolereras väl och eventuellt är bättre än standardbehandlingen. I allmänhet brukar man inte få någon ersättning för att delta i kliniska studier utöver de fördelar man kan få av nya läkemedel, som ofta är mer effektiva, eller en mer intensiv övervakning. 

Vad innebär det för dig att delta i en klinisk studie?

Lyssna på Karin Ahlberg som är professor I vårdvetenskap gå igenom varför klinisk forskning är viktig och vilka rättigheter man har som patient när man deltar I en klinisk studie.

fråga din läkare

Prata med din läkare

Ta reda på så mycket som möjligt om den aktuella studien, innan du bestämmer dig för att delta. Du får skriftlig information om studien, och måste lämna ditt samtycke innan studien börjar. Var inte rädd att ställa alla frågor du har till din vårdpersonal. Du kan fråga vad som helst när som helst, även efter att studien börjat.