Delta i en klinisk studie

Kliniska studier, eller kliniska prövningar som de också kallas, är forskningsstudier som undersöker om en ny behandling är effektiv, väl tolererad och kanske bättre än vanliga behandlingar mot sjukdomen. Genom att delta i en klinisk studie kan du få testa ett nytt läkemedel som inte finns på marknaden ännu, eller som annars inte är tillgängligt i Sverige.

  Du väljer själv om du vill delta

  Att delta i en klinisk studie är frivilligt, men alla uppfyller inte kriterierna för att delta. Du kan alltid fråga din doktor om det finns någon klinisk studie som passar in i din behandlingsplan. Om du inte vill delta, så kan du alltid tacka nej.

  Fördelar med kliniska studier

  Att få testa nya läkemedel, som kanske kan förlänga ditt liv eller ge dig bättre livskvalitet, är en av fördelarna med att ställa upp i en klinisk studie. Du får förhoppningsvis en bättre behandling själv, men framför allt kan du hjälpa andra genom att bidra till den medicinska forskningen när du deltar. Det kostar heller ingenting att vara med i en klinisk studie.

  Nackdelar med kliniska studier

  Om du väljer att delta i en klinisk studie, kommer du troligen att få göra fler undersökningar och fylla i olika frågeformulär. Det kan ta en del tid.

  Om du deltar i en randomiserad studie, får du antingen läkemedlet som studeras eller den nuvarande standardbehandlingen. Syftet med det är att jämföra effekten av två olika behandlingar. Slumpen avgör vilken grupp de olika deltagarna hamnar i. Det betyder att du kanske hamnar i kontrollgruppen, och alltså inte får testa något nytt läkemedel.

  Om du får det nya läkemedlet som studeras, finns inga garantier för att behandlingen är bättre än andra tillgängliga behandlingar. Det är detta som studien ska ta reda på. Men studien är godkänd av Läkemedelsverket och den regionala etikprövningsnämnden, för att säkerställa att den nya behandlingen är tillräckligt säker och effektiv för att ges till patienter.

  Prata med din läkare

  Ta reda på så mycket som möjligt om den aktuella studien, innan du bestämmer dig för att delta. Du får skriftlig information om studien, och måste lämna ditt samtycke innan studien börjar. Var inte rädd att ställa alla frågor du har till din vårdpersonal. Du kan fråga vad som helst när som helst, även efter att studien börjat.

  Det här behöver du fråga din läkare om innan du bestämmer dig:

  Fråga doktorn om vilket stöd som finns

  • Vad är syftet med studien?
  • Hur länge kommer studien att pågå?
  • Vilka åtaganden har jag om jag deltar?
  • Vilka är mina möjliga fördelar?
  • Vilka risker löper jag, t ex biverkningar?
  • Vilka behandlingar, ingrepp och tester kommer jag att genomgå under prövningen?
  • Kommer jag att kunna ta mina vanliga mediciner under prövningen?
  • Var kommer jag att få min medicinska vård?
  • Vem kommer att ansvara för min vård?
  • Hur kommer deltagandet i den här prövningen att påverka mitt dagliga liv?
  • Kan jag prata med andra personer som deltar i prövningen?
  • Måste jag betala för något som ingår i prövningen?
  • Kommer det att bli några kostnader för resor eller barnomsorg?
  • Kan jag lämna studien när som helst?

  Du kan avbryta studien när som helst. Men om du funderar på att avbryta en studie du är med i, bör du alltid först diskutera det med din läkare.

   

   När du får diagnosen spridd bröstcancer

   När du får diagnosen spridd bröstcancer
   Må bra med din cancerbehandling

   Må bra med din cancerbehandling

   Livet med spridd bröstcancer

   Livet med spridd bröstcancer