Spridd bröstcancer – trippelnegativ

Olika typer av spridd bröstcancer och vilken betydelse de har
När du fått diagnosen spridd bröstcancer måste din läkare ta reda på vilken typ av cancer det är. Det hjälper din läkare att veta vilka behandlingar som kan vara bäst för dig. Bröstcancer kan uttrycka markörerna HER2 och hormonreceptorer (HR) på ytan av bröstcancercellerna. Dessa markörer fungerar som en guide till den mest effektiva behandlingen för den typ av bröstcancer som du har. Om din bröstcancer återkommer, bör dina cancerceller testas igen för HER2- och hormonreceptorstatus. Detta kan förändras från den ursprungliga cancern vid ett återfall.1


Spridd bröstcancer – trippelnegativ

Mellan 10 och 20 % av de som får diagnosen spridd bröstcancer har den trippelnegativa formen.1 Att bröstcancern är trippelnegativ innebär att cancertumören saknar tre receptorer: de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron samt proteinet HER2. Det betyder i sin tur att behandlingsalternativen skiljer sig för trippelnegativ bröstcancer jämfört med andra typer av bröstcancer.2 Men också för denna typ av bröstcancer går utvecklingen framåt och den kan behandlas med immunterapi, cellgifter, operation och strålbehandling.3

Vid trippelnegativ bröstcancer delar sig cancercellerna snabbare än vid de hormonkänsliga cancertyperna. Den snabba celldelningen gör också cellerna mer känsliga, vilket i sin tur betyder att cytostatika generellt har större effekt på trippelnegativ bröstcancer än på andra bröstcancerformer.2 Vid trippelnegativ bröstcancer genomgår patienten i de flesta fall en operation för att avlägsna tumören med god marginal.3

För att undvika att nya tumörer bildas och för att bekämpa eventuella kvarvarande cancerceller, behandlas de flesta med cytostatika efter operationen. När cytostatikabehandlingen är avslutad kan det också bli aktuellt att strålbehandla det kvarvarande bröstet, bröstkorgsväggen och i vissa fall regionala lymfkörtlar.3

Strålbehandling efter operation minskar risken för lokala återfall i bröst eller armhåla med cirka två tredjedelar. Vid trippelnegativ bröstcancer är risken för återfall högre under de två första åren, så det är mycket viktigt att gå på regelbundna efterkontroller. Prognosen är god om inget återfall uppstått efter 3–5 år.3


Referenser:
1.    https://www.spriddbrostcancerochdu.se/
2.    https://brostcancerforbundet.se/documents/528/Till_dig_med_trippelnegativ_br%C3%B6stcancer__final.pdf
3.    https://brostcancerforbundet.se/om-brostcancer/vad-ar-brostcancer/olika-former-av-brostcancer/trippelnegativ-brostcancer/