Spridd bröstcancer – prognos

I Sverige lever ungefär 5 500 kvinnor med spridd bröstcancer och varje år får cirka 1 500 kvinnor diagnosen spridd bröstcancer. Man kan leva olika länge med sjukdomen, men i genomsnitt överlever hälften av dessa kvinnor kortare tid än tre år.1

Spridd bröstcancer skiljer sig från tidiga stadier av bröstcancer, eftersom cancern har spridit sig och bildat tumörer i andra delar av din kropp. De nya tumörerna kallas dottertumörer eller metastaser. Bröstcancer delas  in i olika stadier från 0 till 4, beroende på hur stor tumören är och om den har spridit sig till de omgivande lymfkörtlarna och andra delar av kroppen.2

Spridd bröstcancer, eller metastaserad bröstcancer som det också kallas, är en kronisk sjukdom. Det innebär att sjukdomen kräver livslång behandling. Behandlingen bromsar förloppet, och kanske till och med stoppar utvecklingen en tid, men spridd bröstcancer är en sjukdom du kommer att leva med resten av livet.2

Prognosen för överlevnad och dödlighet skiljer sig mellan de olika formerna av spridd bröstcancer.

Hormonkänslig/hormonberoende/hormonpositiv bröstcancer

Grundbehandlingen vid hormonreceptorpositiv bröstcancer är vanligen hormonell behandling, även kallad endokrin behandling, och den ges som tablett eller sprutor. Idag kombinerar man den ofta med en så kallad CDK4/6-hämmare som förstärker effekten av den hormonella behandlingen. Denna kombination ges ofta under lång tid.2 Det finns flera olika behandlingar vid spridd hormonpositiv bröstcancer och det är möjligt att leva ett bra liv under många år medan man tar medicinerna.3

HER2-positiv form

HER-2 positiv, spridd bröstcancer är i grunden en aggressiv tumörtyp som växer snabbt. Utvecklingen av anti-HER2-läkemedel har gått framåt och dessa ges ofta i kombination med cytostatika. Utvecklingen har inneburit att patienter med denna typ av spridd bröstcancer nu har en bättre prognos för överlevnad och många patienter kan gå i komplett remission (d v s att cancern försvinner helt) under längre perioder.4

Trippelnegativ

Trippelnegativ bröstcancer saknar de receptorer på ytan som gör att den kan behandlas med endokrin- eller HER2-behandling. Men även för denna typ av bröstcancer går utvecklingen framåt och den kan behandlas med immunterapi, cellgifter, operation och strålbehandling. Vid trippelnegativ bröstcancer är risken för återfall högre under de två första åren, så det är mycket viktigt att gå på regelbundna efterkontroller. Prognosen är emellertid god om inget återfall uppstått efter 3–5 år.5


Referenser:
1.    https://www.pfizer.se/vardet-av-vara-lakemedellakemedel-gor-skillnad/vardet-av-behandling-mot-spridd-brostcancer
2.    https://www.spriddbrostcancerochdu.se/vad-ar-spridd-brostcancer
3.    https://brostcancerforbundet.se/om-brostcancer/spridd-brostcancer/
4.    https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/onkologi/brostcancer-recidiv-och-palliativ-behandling/
5.    https://brostcancerforbundet.se/om-brostcancer/vad-ar-brostcancer/olika-former-av-brostcancer/trippelnegativ-brostcancer/